Jäsenet

Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö

Verkkosivut http://www.kios.fi
Esittely

Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS on yhdentoista suomalaisen ihmisoikeus- ja kehityskysymysten parissa työskentelevän järjestön yhteenliittymä, joka perustettiin vuonna 1998 rahoittamaan ihmisoikeuksia edistäviä hankkeita kehitysmaissa. KIOS on uskonnollisesti ja poliittisesti riippumaton toimija. Perustajajärjestöt ovat Amnesty Internationalin Suomen osasto ry., Ihmisoikeusliitto ry., Kehitysyhteistyön palvelukeskus ry., Kirkon Ulkomaanavun säätiö, Suomen Pakolaisapu ry., Suomen Rauhanpuolustajat ry., Suomen Sadankomitea ry., Suomen YK-liitto ry., Suomen UNICEF-yhdistys ry., Suomen UN Women ry. ja Vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyöyhdistys FIDIDA ry. Rahoittamalla järjestöjen ihmisoikeushankkeita kehitysmaissa KIOS tukee paikallista ihmisoikeustyötä. Hankkeet keskittyvät mm. ihmisoikeuskoulutukseen, -tiedotukseen, -kampanjointiin, ihmisoikeustilanteen monitorointiin ja dokumentointiin, vaikuttamistyöhön ja oikeusapuun sekä ihmisoikeuspuolustajien työn tukemiseen. Ihmisoikeuspuolustajien työtä KIOS tukee myös vaikuttamistyön avulla. Erityisesti huomioidaan haavoittuneimpien ryhmien, kuten naisten, lasten, alkuperäisasukkaiden, vammaisten, seksuaalivähemmistöjen, ihmisoikeuspuolustajien sekä äärimmäisessä köyhyydessä elävien ihmisten oikeuksien edistäminen ja suojelu. Fokusalueita ja -maita koskevissa maalinjauksissaan KIOS kehittää strategista ihmisoikeustyötä mm. eri maita koskevan avaintoimintojen arvioinnin kautta.

Järjestötyyppi Aid organisations