Jäsenet

Interkult Kassandra ry

Esittely

INTERKULT KASSANDRAon valtakunnallisesti toimiva kulttuuriyhdistämö, joka järjestää mm taide- ja kulttuuritapahtumia lapsille ja nuorille sekä välittää ohjelmia yhteisöille ja yrityksille. Taiteen ja kulttuurin keinoin Interkult Kassandra mahdollistaa ihmisten ja kulttuurien kohtaamisen ja edistää suvaitsevaisuutta. Vuonna 2000 perustetun Kassandra ry:n ja sen perustaja Ritva Siikalan lähtökohtana oli taidetyön keinoin jakaa tietoutta kulttuurien välisestä kanssakäymisestä ja tuoda Suomen monikulttuurisuus näkyväksi osaksi yhteiskuntaa. Yhteiskunnallisen muutoksen myötä Kassandran toiminta on kehittynyt ja monipuolistunut. Viimeisten tilastollisten tutkimusten mukaan 14 %:lla pääkaupunkiseudun 13—29-vuotiaista nuorista on maahanmuuttajatausta. Tästä syystä Interkult Kassandran fokus on ensisijaisesti lapsissa ja nuorissa.

Toimintamaa Finland