Jäsenet

Herättäjä-Yhdistys ry

Verkkosivut https://www.h-y.fi
Esittely

Herättäjä-Yhdistyksen perustehtävänä on huolehtia siitä, että Siionin virsiä veisataan ja seuroja pidetään. Yhdistyksen päämääränä on tukea ja rohkaista ihmisiä elämään kristittyinä. Herättäjä-Yhdistys toimii yhteistyössä kotien, kirkon ja järjestöjen kanssa. Herännäisyyden päätapahtuma on herättäjäjuhlat, joille kokoontuu vuosittain 20 000 – 30 000 kävijää.

Osana maailmanlaajuista Kristuksen kirkkoa julistamme sanoin ja teoin hyvää sanomaa, toimimme oikeudenmukaisuuden toteutumiseksi ja edistämme lähimmäisenrakkautta lähellä ja kaukana. Herättäjä-Yhdistys on osallistunut toiminnallisesti ja taloudellisesti Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyöhön tekemällä talkootyötä Inkerin ja Viron kirkoissa ja osallistumalla Suomen Lähetysseuran työhön. Tätä varten Herättäjä-Yhdistyksellä on Heränneen kansan lähetysrahasto. Kristuksen kirkko on olemukseltaan monikulttuurinen ja monikielinen. Maailman ja suomalaisen yhteiskunnan muuttumisen myötä tänä päivänä on tärkeää tiedostaa erilaisten kulttuurien ja uskontojen kohtaamisen alkavan jo kotiovelta. Siksi on edistettävä vieraanvaraisuutta ja kulttuurien välistä dialogia myös kotimaassa.

Järjestötyyppi Religious organisations