Jäsenet

Green Living Movement Suomi ry

Esittely

Green Living Movement (GLM) on ruohonjuuritason ympäristöjärjestö, joka toimii Sambiassa, Swazimaassa ja Suomessa. GLM tukee maaseudun yhteisöjen kestävää ja sosiaalista kehitystä. Järjestön työ keskittyy kestävään maatalouteen, ympäristötietoisuuden lisäämiseen, yhteisöjen kapasiteetin vahvistamiseen sekä vaikuttamistyöhön. GLM:n toiminta perustuu osallistavaan, kokonaisvaltaiseen ja ihmiskeskeiseen lähestymistapaan. Tavoitteena on tarjota paikallisille ihmisille tietoja ja taitoja, joiden avulla he voivat vaikuttaa sekä omaan toimeentuloonsa että yhteisön kehityksen suuntaan. GLM Suomi tukee vapaaehtoispohjalta järjestön toimintaa Sambiassa ja Swazimaassa. GLM Suomi koordinoi yhteistyöhankkeita, tekee vaikuttamistyötä, varainhankintaa ja viestintää.