Jäsenet

Emmaus Helsinki ry

Esittely

Emmaus Helsinki on osa Emmauksen kansainvälistä solidaarisuusliikettä, joka toimii oikeudenmukaisemman maailman puolesta paikallisesti ja globaalisti yhteistyössä eri maiden ruohonjuuritason yhteisöjen kanssa. Päämääränä on haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten elinolojen parantaminen ja eriarvoisuuden syiden poistaminen vaikuttamalla päättäjiin ja yleisiin asenteisiin. Kaikkialla maailmassa Emmaus-yhteisöt osoittavat omalla elämällään ja toiminnallaan, että keskinäiseen kunnioitukseen, jakamiseen ja solidaarisuuteen perustuva ja ekologisesti kestävä elämäntapa on todellinen vaihtoehto. Emmaus Helsingillä on kaksi vakituisesti palkattua työntekijää, muutama eri tavoin tukityöllistetty henkilö ja suuri joukko vapaaehtoisia, jotka pitävät yllä kahta kirpputoria. Niiden tuotolla rahoitetaan solidaarisuustyö. Kirpputorien osoitteet: Mäkelänkatu 54 (puh 045-138 8673) ja Heikkiläntie 2 (045-236 0001).

Järjestötyyppi Aid organisations