Jäsenet

Creatura Think & Do Tank ry

Esittely

Creatura Think & Do Tank on vuoden 2018 lopulla perustettu poikkitieteellinen ajatushautomo ja kansalaisjärjestö, joka on keskittynyt väkivallattomien, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävien kulttuurien ja yhteiskuntien rakentamiseen. Creaturan toiminnan keskiössä on systeemisen muutoksen ajaminen. Creaturan keskeisenä toimintamuotona ovat viestinnälliset keinot.

Ensimmäisenä kahtena toiminta vuosinaan Creatura on toteuttanut kaksi hanketta. Ensimmäisessä hankkeessa tarkastelimme Etelä-Amerikan maiden sosiaalisten- ja ekologisten haasteiden kytköksiä länsimaiden kehityspolitiikkaan. Toisessa hankkeessamme tarkastelimme suomalaisten elämäntapojen ilmastovaikutuksia.
Creatura on ollut myös aktiivisesti mukana useissa järjestöjen yhteistyöryhmissä kuten Fingon Reilun siirtymän -työryhmässä sekä Agenda 2030 -työryhmässä.

Toimintamaa Finland