Jäsenet

Adamadeya ry

Esittely

Adamadeya ry on kehitysyhteistyöyhdistys, jonka toiminnan tarkoituksena on tukea koulunkäyntiä sekä edistää terveyttä ja hyvinvointia Burkina Fason kylissä ja kaupungeissa, tällä hetkellä erityisesti 2000 asukkaan Moamin kylässä. Yhdistys on keskittynyt erityisesti naisten ja lasten tukemiseen sekä koko kyläyhteisön hyvinvoinnin edistämiseen.

Yhdistyksen rahoittamat projektit on suunniteltu yhdessä kyläläisten ja kaupunkilaisten kanssa, kuunnellen asukkaiden toiveita ja tarpeita. Projektit toteutetaan pääsääntöisesti paikallisella työvoimalla, tukien näin samalla paikallista osaamista. Ihmisten voimaannuttaminen, tasa-arvon edistäminen ja kestävä kehitys ovat tärkeitä toimintaperiaatteitamme. Burkina Faso on yksi maailman köyhimmistä ja kuivimmista maista, ja se kärsii tällä hetkellä maanlaajuisesta ääriliikkeiden ja kuivuuden aiheuttamasta humanitaarisesta kriisistä. Yhdistyksemme pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan tärkeiden perustarpeiden, kuten puhtaan veden, koulutuksen ja terveydenhuollon hyvään ja pitkäjänteiseen saavutettavuuteen.

Adamadeya ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yhdistys.