Eurooppa – Ihmisoikeuksien suunnannäyttäjä

Tarvitsemme Eurooppaa, joka edistää ihmisoikeuksien toteutumista kaikille 

Ihmisarvo ja ihmisoikeudet ovat EU:n ytimessä. EU:n perussopimuksen mukaan unioni edistää ”ihmisoikeuksien, erityisesti lapsen oikeuksien suojelua, sekä kansainvälisen oikeuden tarkkaa noudattamista ja kehittämistä, etenkin Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan periaatteiden kunnioittamista.”  

Vaikka nämä saattavat kuulostaa pölyttyneiden asiakirjojen jargonilta on niiden eetos yhä edelleen eurooppalaisten itseymmärryksen kulmakivi. EU:n kansalaiset näkevät, että unionin identiteetin keskiössä on toimia ”ihmisoikeuksien ja demokratian suunnannäyttäjänä” maailmalla. EU:n legitimiteetti omien kansalaistensa silmissä kumpuaa siitä, että sen ulkopolitiikka on arvopohjaista ja suoraselkäistä. Tästä EU:ta myös arvostetaan maailmalla.  

Ihmisoikeudet ja demokratia ovat uhattuina niin meillä kuin maailmallakin. Ihmisoikeuspuolustajien toimintatila käy yhä ahtaammaksi, kun kansalaisyhteiskunnan toimitilaa rajoitetaan. Noin 98 prosenttia maailman väestöstä asuu valtioissa, joissa kansalaisten toimintamahdollisuuksia rajoitetaan. 

Tarvitsemme EU:lta suoraselkäistä arvojohtajuutta, ihmisoikeuksien johdonmukaista puolustamista kaikissa ulkosuhteissa, mukaan lukien kauppapolitiikassa. EU:n tulee esimerkiksi toimeenpanna ja vahvistaa yritysvastuulainsäädäntöä, joka velvoittaa yrityksiä huolehtimaan ihmisoikeuksista ja ympäristöstä toiminnassaan. 

Ihmisoikeusperiaatteita ja kansainvälistä oikeutta ei voida noudattaa valikoivasti eikä niitä voida kaupata lyhytnäköisten poliittisten intressien edistämiseksi. Ihmisoikeudet ovat jakamattomia ja ne kuuluvat kaikille. Johdonmukainen politiikka edistää EU:n uskottavuutta ja arvoja. Epäjohdonmukaisuus vuorostaan nakertaa EU:n uskottavuutta, arvoja sekä kansainvälisen oikeuden sitovuutta. Tämä tarkoittaa ihmisoikeusrikkomuksiin puuttumista ja ihmisoikeuspuolustajien tukemista myös vaikeissa olosuhteissa, kuten autoritaarisissa valtioissa, unionin jäsenmaissa sekä liittolaismaissa. Tätä EU:n kansalaiset haluavat ja odottavat.  

Vahvemmalle ihmisoikeusperustaiselle politiikalle on EU:n kansalaisten vankka tuki esimerkiksi Euroopan Gaza-politiikan kohdalla. Tuoreen mielipidemittauksen mukaan monessa Euroopan maassa yli puolet väestöstä tukee pakotteiden asettamista ja kaiken asekaupan lakkauttamista Israelin kanssa sekä sotarikossyytteiden asettamista maan päättäjille. Ylen teettämän mielipidetutkimuksen mukaan Suomessa yli 60 prosenttia väestöstä ei hyväksy Israelin sotatoimia Gazassa.