Kehyksen lausunto valtion talousarvioesityksestä (lokakuu 2016)

Kehitysyhteistyöjärjestöjen EU-yhdistys Kehys ry:n lausunto hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi vuodelle 2017.
Kehys kiinnittää lausunnossaan erityisesti huomiota kehitysyhteistyön ja kestävän kehityksen toimintaohjelma Agenda 2030:n toimeenpanon rahoitukseen.