Fingon lausunto hallituksen esityksestä laiksi rikoslain 25 luvun 9 §:n muuttamisesta

Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry. pitää tärkeänä, että laittoman uhkauksen säätäminen virallisen syytteen alaiseksi etenee. Esitys on myös osa hallitusohjelman tavoitetta puuttua nykyistä vahvemmin järjestelmälliseen häirintään, uhkailuun ja maalittamiseen, jotka uhkaavat sananvapautta, viranomaistoimintaa, tutkimusta, vapaata kansalaistoimintaa ja tiedonvälitystä.