Joyce Gitao. Kuva: Mika Niskanen.

Kenialainen asiantuntija: “Olen nähnyt monien nuorten muuttavan elämänsä Suomen tuen ansiosta”

Kenialainen World Visionin asiantuntija Joyce Gitao on nähnyt, miten jo toivonsa menettäneet nuoret ovat muuttaneet elämänsä suunnan Suomen kehitysyhteistyön tukemana. Tässä haastattelussa hän kertoo kehitysyhteistyön merkityksestä.

Teksti: Mika Niskanen

Olet Joyce Gitao World Vision Keniasta – työsi keskittyy nuorten työllisyyden edistämiseen. Haluaisitko jakaa oman tarinasi? Miten olet päätynyt tähän työhön?

Kaikki alkoi jo kauan ennen omia yliopisto-opintojani. Jouduin etsimään töitä koulun jälkeen, jotta saisin kustannettua korkeakouluopintoni, sillä vanhempieni tulotaso ei ollut riittävä. Joten minun piti hakea opintolainoja, joita ei ole kovinkaan hyvin saatavilla Keniassa.

Valmistumisen jälkeen Keniassa ei ole myöskään automaattista, että saat työpaikan. Näiden vaikeuksien keskellä jouduin löytämään oman polkuni, joten tiedän mitä nuorten pitää käydä lävitse löytääkseen työpaikan.

Tämän oman prosessini aikana kiinnostuin auttamaan muita heidän elämänsä ja työnhaun kanssa. Ilmoittauduin vapaaehtoiseksi ja työskentelin vuosien ajan nuorten ryhmien parissa: koulutuksia työllistymisen tukemiseksi, uraohjausta ja valmennusta. Olen aina ollut kiinnostunut vaikuttamistyöstä, joten tein myös vaikuttamista nuorten eri oikeuksien puolesta. Tällä tavalla löysin lopulta itseni World Visionista.

Mikä on nuorten työllisyystilanne Keniassa?

Se on vaikea. Kenia ei ole Suomen kaltainen siinä mielessä, että kaikkien oikeuksia ajettaisiin, nuoret valmistuisivat ja saisivat työpaikan. Suomessa voi löytää kesätöitä jo ennen valmistumista. Keniassa tilanne ei ole samanlainen.

Keniasta löytyy maisterin tutkinnon suorittaneita ihmisiä, joilla ei ole työpaikkaa. Työttömyys on erittäin vaikeata nuorille. Sillä todella on vaikutusta heihin – etenkin lainarahalla opiskelleisiin. Heillä saattaa olla vanhempia, jotka ovat myyneet kaiken kustantaakseen lapsensa koulutuksen, mutta nuoret eivät kuitenkaan saa töitä. Ottaen vielä huomioon yleisen taloudellisen tilanteen ja miten ylipäänsä asiat ovat, elämä on vaikeaa.

Monet nuoret ovat masentuneita ja jopa itsetuhoisia. He eivät voi maksaa vuokria tai ostaa ruokaa – ja heillä on tutkinto. Se ei ole helppoa henkisesti. Valmistut esimerkiksi insinööriksi ja päädyt taksinkuljettajaksi, siivoojaksi tai kuljettajaksi. Kaikki muut saattavat pilkata sinua siitä, että olet insinööri ja yhä samassa tilanteessa heidän kanssaan.

Työttömyys on korkeaa varsinkin pääkaupungissa. Kaikki valmistuneet tulevat Nairobiin etsimään töitä. Sitten he huomaavat, että kaikki muutkin nuoret yrittävät etsiä töitä. Eikä yritysten perustamiseen varten ole pääomia.

Tästä tilanteesta meidän työmme alkaa.

Miten te tuette nuoria työllistymään?

Yksi osa työtämme on elämäntaitojen harjoittaminen. Sen osana me avarramme nuoria näkemään elämän laajemmasta näkökulmasta. Esimerkiksi: olet koulutettu insinööri, sinulla ei ole työtä – joten mitä seuraavaksi?

Toinen osa työtämme liittyy siihen, että monet työnantajat korostavat työnhaussa 2000-luvun työelämän taitoja. He sanovat, että heidän on hankala löytää sopivia nuoria työntekijöitä omiin avoimiin työpaikkoihinsa. Meidän tehtävämme on kaventaa tätä kuilua.

Eräs asia, jota teemme on nuorten tukeminen mielenterveyden kanssa. Neuvomme heitä mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä ja olemme yksinkertaisesti heidän tukenaan: sanomme, että löydät työpaikan tai linkitämme heitä työmahdollisuuksien kanssa. Osa työstäni on mahdollisten työpaikkojen kartoittaminen, joihin pyydän nuoria tutustumaan.

Teemme yhteistyötä valtion, yliopistojen ja teknillisten opetusalan laitosten kanssa ja yritämme selvittää, miten koulutusjärjestelmä sopii työmarkkinoille. Kuinka voisimme sijoittaa enemmän rahaa koulutukseen tai nuorten voimaannuttamiseen ja asioihin, jotka toimivat hyvin? Miten luomme nuorille paikkoja, jotka tukevat heidän työllistymistään?

Mikä on muuttunut näiden nuorten elämissä?

Suomen ulkoministeriön edellisen rahoituksen tukemana saavutimme 88 prosentin niin sanotun siirtymäasteen. Tämä tarkoittaa, että kaikista tukemme piirissä olleista nuorista 88 prosenttia on työllistynyt. Voimme osoittaa, että tämän tuen ansiosta nämä nuoret saivat töitä ja toiset perustivat yrityksiä. He elävät nyt aktiivisesti, eivätkä ole riippuvaisia kenestäkään. Lisäksi 10 prosenttia nuorista on aloittanut erittäin menestyviä yrityksiä.

Tiedäthän, että Afrikassa ei ole kyse minusta, vaan meistä: nämä nuoret voivat nyt auttaa esimerkiksi vanhempiaan. He voivat itse syödä ja heillä on asunto. Vaikutuksemme on siis ollut varsin hyvä.

Meillä on ollut myös aineita ja päihteitä käyttäneitä henkilöitä, joita me tuimme kuntoutumaan ja, jotka ovat nyt raittiita. He eivät enää käytä alkoholia, marihuanaa tai mitään muutakaan. Nyt he eivät ole joutilaita.

Yksi suurimmista vaikutuksista, joita Suomen ulkoministeriö ja World Vision Suomi ovat saaneet aikaan Keniassa on nuorten tukeminen rikollisuuden ja päihteiden käytön lopettamisessa sekä siinä, että heistä tulee tuottavia elämänsä kanssa.

Tällä rahoituksella pystymme tekemään tiivistä yhteistyötä hallituksen kanssa ja tukemaan nuoria elämään sellaista elämää, joka on tuottavaa yhteiskunnalle. Kyse on tuhansista ihmisistä.

Mitä tapahtuisi, jos Suomi lopettaisi tämän työn rahoittamisen?

Emme pystyisi tukemaan nuoria. Emme voisi auttaa heitä kehittämään taitojansa ja menemään töihin tai perustamaan yritystä.

Monet nuoret eivät pystyisi navigoimaan ongelmiensa kanssa. Tarjoamamme tuki ei olisi saatavilla. Vaikuttamistyömme hallituksen suuntaan jäisi tekemättä. Pidemmällä aikavälillä rikollisuus luultavasti lisääntyisi – ihmisten täytyisi varastaa esimerkiksi puhelimia myytäväksi. Pelon tunne valtaisi monet ja luultavasti näkisimme enemmän itsemurhia ja päihteiden käyttämistä sekä lapsia, jotka eivät pääse kouluun, koska heidän vanhempansa eivät pysty kattamaan kuluja.

Suomi on kansainvälisesti arvostettu kumppani. Jos Suomi kääntäisi selkänsä kansainväliselle yhteisölle, naiset kärsisivät. Keniassa on nähty paljon naisten taloudellista voimaannuttamista Suomen kehitysyhteistyön kautta. Olen nähnyt monien nuorten muuttavan elämänsä Suomen tuella.

Samaan aikaan todistamme tilannetta, jossa taloudessa ei mene hyvin, COVID-19 on vaikuttanut moniin ihmisiin, monet ovat menettäneet työpaikkansa ja Ukrainan sodan myötä elämä on kallistunut.

Vaikuttaisiko tällainen mielikuvaasi Suomesta?

Rakastan Suomea. Vitsailen aina, että olen puoliksi kenialainen ja puoliksi suomalainen. Mielikuvani suomalaisista ei muuttuisi, mutta ihmettelisin, että jos pystytte auttamaan, miksi ette auttaisi?

Suomalaisilla varoilla autetaan tyttöjä, jotka ovat pakolaisia, tuetaan lapsia saamaan puhdasta vettä ja käymään koulua – se on ihmisarvoja kunnioittava näkökulma, jonka yhdistän Suomeen. Ihmisoikeuksien näkökulma, jonka puolesta Suomi on taistellut.

Suomi on ollut eturintamassa ajamassa naisten oikeuksia ja naisten osallistumista politiikkaan eri maissa. Naisten taloudellinen voimaantuminen, silpomisen vastainen työ, seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden edistäminen sekä nuorten työllisyys ovat keskeisiä asioita esimerkiksi lasten ja naisten oikeuksien edistämisessä yhteiskunnassa.

Toivon Suomen jatkavan ihmisten oikeuksien edistämistä – mahdollistavan sen, että ihmiset todella puolustaa itse itseään.”