Läppärin kannen päällä roikkuu kuulokkeet.
Kuva: iStock / golfcphoto

Kehitysyhteistyön hankehallinnon perusteet syksyllä 2021

Toteutamme tänä syksynä oppimiskokonaisuuden kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön perusteista. Kokonaisuus muodostuu itseopiskelusta, fasilitoiduista työpajoista etäyhteyksin, sekä ennakkotehtävistä. Tausta-ajatuksena on, että osallistujat opiskelevat teemat itsenäisesti Kehitysyhteistyön hankehallinnon verkkokurssilta ja opittua sovelletaan fasilitoiduissa työpajoissa.

Kaikki tilaisuudet tapahtuvat etäyhteyksin, joten nyt on mahdollista osallistua koulutukseen helposti riippumatta sijainnista. Tilaisuuksia ennen osallistujia pyydetään valmistautumaan teemaan kevyillä ennakkotehtävillä, joista viestitään erikseen ilmoittautuneille.

Kokonaisuuden läpikäyneet saavat perustiedot kehitysyhteistyöhankkeen hallinnosta ja osaavat suunnitella ja toteuttaa laadukkaan kehitysyhteistyöhankkeen sekä hakea sille rahoitusta ulkoministeriöltä. Koulutuskokonaisuus toteutetaan pääosin syksyn 2021 ja talven 2022 aikana. Kokonaisuus on jaettu viiteen osaan, joissa järjestetään yhteensä 13 työpajaa. Kaikkiin on erikseen ilmoittautuminen. Voit valita kokonaisuudesta itsellesi sopivat osiot, tai suorittaa koko oppimiskokonaisuuden. Alla tarkemmat aikataulut työpajoihin sekä linkit työpajoja edeltäviin itseopiskelumateriaaleihin. Ilmoittautumislinkit ja ajankohdat päivittyvät syksyn aikana. Huomaathan että työpajat eivät ole aikajärjestyksessä aikataulussa.

Lisätietoja voi kysyä Fingon koulutustiimiltä osoitteessa koulutus@fingo.fi.

Haluatko kokonaisuudesta osallistumistodistuksen? Se onnistuu kirjoittamalla vapaamuotoista oppimispäiväkirjaa itseopiskelusta ja työpajoista. Kirjoita oppimispäiväkirjaan myös mihin työpajoihin osallistuit. Lataa oppimispäiväkirja itsellesi tästä linkistä. Lisätietoja suorituksesta voi kysyä osoitteesta koulutus@fingo.fi. Vinkkejä oppimispäiväkirjan tekemiseen voit lukea tämän linkin takaa.

Esitiedot oppimiskokonaisuuteen

AikatauluSisältöOsaamistavoitteet
Ennen osallistumista
muihin osioihin
Itseopiskelu:
Verkkokurssin osiot:
1.1. Mitä kehitysyhteistyö on?
1.2 Kehitysyhteistyötä tehdään köyhyyden ja eriarvoisuuden poistamiseksi
1.3 Kehitysyhteistyön historia pähkinänkuoressa
1.4 Kansainväliset sopimukset ja tavoitteet
Ymmärtää järjestöjen kehitysyhteistyön keskeiset lähtökohdat, tavoitteet ja periaatteet.

1. Järjestöjen tekemä kehitysyhteistyö ja toimintaympäristö

AikatauluSisältöOsaamistavoitteet
Ennen työpajoihin osallistumistaItseopiskelu:
Verkkokurssin osiot:
2.1 Tavoitteena vahva kansalaisyhteiskunta
2.2 Järjestön identiteetti ja kumppanuudet
3. Hankkeen toimintaympäristön ymmärtäminen
Ymmärtää kansalaisyhteiskunnan vahvistamisen merkitys ja järjestöjen toiminnan logiikka ja kumppanuus kehitysyhteistyössä.
3,5 h
6.10.2021
klo 12-15.30
Työpaja A: Toimintaympäristön analyysi ja muutoksen määrittäminenOsaa hahmottaa keskeiset toimintaympäristön analyysiin vaikuttavat tekijät, tuntee omaan hankkeeseen liittyvät taustaselvitykset, osaa soveltaa muutoksen tekemisen teoriaa oman hankkeen suunnitteluun
2h
16.9.2021
klo 13-15
Työpaja B: Kansalaisyhteiskunta
Osaa soveltaa kansalaisyhteiskunnan vahvistamisen periaatteita hankkeen suunnittelussa
2 h
28.10.2021
klo 17-19
Työpaja C: Agenda 2030 -tavoitteet
Ymmärtää systeemisen mallin Agenda 2030 tavoitteisiin ja ymmärtää, miten oma hankeidea liittyy siihen.

2. Hankkeen suunnittelu

AikatauluSisältöOsaamistavoitteet
Ennen työpajoihin osallistumistaItseopiskelu:
Verkkokurssin osiot:
4. Hankkeen suunnittelu
1.5 Ihmisoikeusperustaisuus
1.6 Kehitysyhteistyön läpileikkaavat tavoitteet
Myös:
3.2 Hankkeen taustaselvitykset
Ymmärtää hankelogiikan ja siihen liittyvät keskeiset vaiheet ja periaatteet. Ymmärtää ihmisoikeusperustaisen ja läpileikkaavien periaatteiden perusperiaatteet.
3h
12.10.2021
klo 9-12
Työpaja D: Hankesykli ja suunnittelun lähestymistapoja
Ymmärtää tulosperustaisen kehitysyhteistyön periaatteet ja osaa soveltaa niitä omaan hankkeeseen. Osaa muotoilla tavoitteet hankkeelleen.
4h
2.12.2021
klo 10-15 (välissä tunnin tauko)
Työpaja E: Kehitysyhteistyön läpileikkaavat tavoitteet ja ihmisoikeusperustaisuus

Ilmoittautumislinkki
Osaa soveltaa ihmisoikeusperustaisuuden ja läpileikkaavien periaatteiden omaan hankkeeseensa.

Huom. maksullinen koulutus: koulutuksen hinta on 20€ Fingon jäsenjärjestöille, 40€ muille järjestöille ja 80€ muille osallistujille.
2h
1.11.2021
klo 13-15
Työpaja F: Vammaisinkluusio
Osaa soveltaa vammaisinkluusion omaan hankkeeseensa.
PERUTTU (siirtyy vuodelle 2022)Workshop G: Principles of Digital Development, Powerbankin tilaisuus

Ilmoittautumislinkki [päivittyy]
PERUTTU (siirtyy vuodelle 2022)Workshop H: Yritysyhteistyö,
Powerbankin tilaisuus

Ilmoittautumislinkki [päivittyy]

3. Hankkeen toteutus, seuranta ja arviointi 

AikatauluSisältöOsaamistavoitteet
Ennen työpajoihin osallistumistaItseopiskelu:
Verkkokurssin osiot:
5.1 Hyvä hallinto hankkeessa
5.3 Poistumissuunnitelma eli exit-strategia
5.6 Viestintä
6. Seuranta ja arviointi
2.3 Oppiminen toiminnan lähtökohtana
Ymmärtää mitä on laadukas kehitysyhteistyö ja millä periaatteilla se varmistetaan.
3h
10.11.2021
klo 13-16
Työpaja I: Seuranta ja arviointi
Ilmoittautumislinkki
Ymmärtää seurannan ja arvioinnin eron ja osaa tehdä omalle hankkeelle tarkoituksenmukaiset indikaattorit.
3h
13.1.2022
klo 13-16
Työpaja J: Riskienhallinta
Ilmoittautumislinkki
Ymmärtää riskienhallinnan keskeiset periaatteet ja osaa tunnistaa omalle hankkeelleen merkittävät riskit, sekä varautua niihin.
2h
25.1.2022
klo 17-19
Työpaja K: Hankkeista viestiminen
Ilmoittautumislinkki
Osaa tunnistaa oman hankkeen kannalta keskeiset kohderyhmät ja ydinviestit hankkeesta viestimiseen, sekä osaa soveltaa eettisen viestinnän periaatteita.
PERUTTU (siirtyy vuodelle 2022)Työpaja L: digital data gathering

Powerbankin tilaisuus

4. Hankkeen taloushallinto ja budjetti

AikatauluSisältöOsaamistavoitteet
Ennen työpajoihin osallistumistaItseopiskelu
Verkkokurssin osio:
5.2 Taloushallinto
Ymmärtää kehitysyhteistyöhankkeen taloushallinnon keskeiset periaatteet.
2h
18.1.2022
klo 9-11
Työpaja M: Kehitysyhteistyöhankkeen budjetointi

Ilmoittautumislinkki
Osaa tehdä omalle hankkeelleen tarkoituksenmukaiset budjetin.

5. Ulkoministeriön rahoituksen hakeminen

AikatauluSisältöOsaamistavoitteet
Ennen työpajoihin osallistumistaItseopiskelu:
Verkkokurssin osiot:
7.1 Ulkoministeriön myöntämä hanketuki
7.2 Hanketuen raportointi
ja ulkoministeriön ohjeet hanketukea hakeville järjestöille
Ymmärtää ulkoministeriön rahoituksen hakemisen keskeiset ehdot ja tuntee vaadittavat dokumentit.
2h
1.12.2021 klo 14-16


31.1.2022 klo 14.30-16.30
Fingon rahoitusinfo 1.

Ilmoittautumislinkki

Fingon rahoitusinfo 2. (ilm. aukeaa myöhemmin)
Saada perustiedot ulkoministeriön rahoituksen hakemisesta.
Helmikuu 2022Hankeneuvonta rahoitusta hakevilleHanketukea hakeville järjestöille