WTO ja avoimuus

Raportit

Kepan mielestä Suomen ja EU:n pitäisi aktiivisesti edistää WTO:ssa selkeiden pelisääntöjen luomista, jotta avoin ja osallistava valmistelutyö sekä maiden keskinen konsensus olisi mahdollista. Myös järjestön asiakirjoja ja toimintatapoja pitäisi yksinkertaistaa ja muokata niistä nykyistä ymmärrettävämpiä.
Kehitysmaiden hallitukset ja monet kansalaisjärjestöt vaativat, että WTO:n nykyistä päätöksentekokäytäntöä, joka pohjaa vahvasti epävirallisiin tapaamisiin ja ”Green Room” -neuvotteluihin, ei pitäisi enää jatkaa. Kehitysmaat ja kansalaisjärjestöt ovat myös vaatineet miniministerikokousten lopettamista, sillä ne rajaavat ulkopuolelle suuren enemmistön WTO:n jäsenistä.
Kepan taustatiedote Cancunin-kokoukseen. Julkaistu Kepan Tietolehtiset -sarjan osana 32.

Sivumäärä 2
Kieli Suomi
Julkaistu 01.09.2003