Jäsenet

Snellman-korkeakoulun kannatusyhdistys ry

Esittely

Snellman-korkeakoulun kannatusyhdistys ylläpitää Snellman-korkeakoulu-nimistä yksityistä korkeakoulua, jonka tarkoituksena on edistää opiskelijoiden inhimillistä ja ammatillista kehitystä, lähtökohtana laaja-alainen käsitys sivistyksestä, johon kuuluu filosofisia, tieteellisiä, taiteellisia ja eettis-käytännöllisiä opintoja. Toiminnassa painottuu steinerpedagoginen ja fenomenologinen lähestysmistapa, joka pyrkii ottamaan huomioon myös ihmisen ja maailman henkisen ulottuvuuden. Koulutuksen tueksi kehitetään siihen liittyvää tutkimusta ja pyritään laajaan kansalliseen ja kansainväliseen yhteistoimintaan, varsinkin vuorovaikutukseen muiden opettajakoulutuslaitosten kanssa.

Toimintamaa Finland