Jäsenet

Inter-Cultur ry

Esittely

Inter-Cultur ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka päämääränä on tukea ja järjestää kasvatus- ja koulutustoimintaa, joka edistää ihmisen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä ja rohkaisee toimimaan yhteiskunnan hyväksi. Yhdistyksen toiminnassa yhdistyvät seuraavat lähtökohdat:
– Koulutus ja ammatillinen työ: ammatin harjoittelu vaikuttaa suuresti ihmisen kehitykseen sekä yksilöllisellä että yhteiskunnallisella tasolla. IC:n koko toiminta liittyy koulutuksen ja kasvatuksen edistämiseen. IC:n toiminnassa korostetaan erityisesti työnteon palvelevaa ulottuvutta.
– Solidaarisuus ja kehitysyhteistyö: heikompien ja vähäosaisten auttaminen on tärkeä pilari IC:n toiminnassa. Kansainvälisten avustusprojektien kautta pyritään myös edistämään suvaitsevaisuutta ja vieraiden tapojen ymmärtämistä yli kulttuurirajojen. Yhdistyksen ohjeita seuraten hankkeet ovat tekemisissä koulutuksen kanssa.
– Persoonallisuuden rakentaminen: hyveet muodostavat perustan, jolle henkilön persoonallisuus rakentuu. IC:n toiminnassa korostetaan hyveiden etiikkaa, ja kaikki IC:n ohjelmat tähtäävät hyveiden korostamiseen vapauden ja henkilökohtaisen vastuun innoittamina.