Fingon syyskokouksessa 2021 valitaan hallitus kaudeksi 2022 – 2023

Fingon sääntömääräinen syyskokous on tiistaina 23.11.2021. Jäsenistö valitsee sääntöjen §17 mukaisesti kokouksessa yhdistykselle puheenjohtajan, kaksi varapuheenjohtajaa sekä kuudesta kahdeksaan (6–8) muuta varsinaista hallituksen jäsentä toimikaudeksi 2022–2023.

Vaalien valmistelusta ja toimittamisesta vastaa vaalivaliokunta (VVK), joka on valittu Fingon kevätkokouksessa 26.5.2021. VVK:n tehtävänä on esittää perusteltu ehdotuksensa yhdistyksen puheenjohtajaksi, varapuheenjohtajiksi sekä muiksi hallituksen jäseniksi valittavista henkilöistä vaalivuoden syyskokoukselle; Fingon säännöt §13. Sääntöjen lisäksi vaalivaliokunnan työtä ohjaa vaalijärjestys.

Vaalivaliokunta kannustaa Fingon jäsenjärjestöjä ehdottamaan henkilöitä hallitustyöhön. Hallitustyössä on mahdollisuus vaikuttaa ja olla mukana yhteistyö- ja kattojärjestön työssä, jonka tarkoituksena on edistää globaalia oikeudenmukaisuutta, kestävää kehitystä sekä globaalin kansalaisyhteiskunnan vahvistumista. Se on upea näköalapaikka kansalaisyhteiskunnan toimintakentässä. Arvostamme erityisesti kokemusta strategisesta johtamisesta, mahdollisuutta sitoutua Fingon hallitustyöskentelyyn sekä näkemystä yhteiskunnallisesta vaikuttamistyöstä.

Työskentely Fingon hallituksessa on inspiroiva matka kehitysjärjestöjen yhteistyön ja strategisen johtamisen ytimeen. Hallituksen jäsenenä olet näköalapaikalla vaikuttamassa kattojärjestön suuntaan: hallituksen tärkeänä tehtävänä on tukea Fingoa ja sen jäsenjärjestöjä menestymään nyt ja tulevaisuudessa.

Miia Nuikka

Fingon hallitustyöskentelyssä tällä hetkellä mielenkiintoista on mm. Fingon työryhmien ja hallituksen välisen työskentelyn kehittymisen seuraaminen ja jatkokehittäminen niin, että jäsenistön ääni saadaan valmistelussa mukana olevan työryhmäverkoston kautta palvelemaan kokonaisuutta ja myös osaltaan hallituksen työtä.

Juha Ruippo

Lue lisää ehdokasasettelusta vaalikirjeestä.

Vaalikirjeen liitteet:

Ehdokasasettelu 23.8. – 3.10.2021

Jokainen jäsenjärjestö, joka on vaalivuoden maaliskuussa 31.3.2021 ollut Fingon jäsenrekisterissä, voi esittää ehdokkaansa hallituksen jäseneksi, varapuheenjohtajaksi tai puheenjohtajaksi ilmoittamalla asiasta vaalivaliokunnalle.

Ehdokasilmoituksen tekeminen

Hallituksen jäsenen ja varapuheenjohtajaehdokkaan ehdokasilmoituksesta tulee ilmetä

  • ehdokkaan nimi
  • perusteet hänen valinnalleen sekä
  • ehdottavan yhdistyksen nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoitus

Puheenjohtajaehdokkaan ehdokasilmoituksesta tulee ilmetä

  • ehdokkaan nimi
  • häntä esittänyt jäsenjärjestö ja mahdolliset muut tahot nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön allekirjoituksin
  • ehdokkaan yhteydet
  • mahdolliset puolue- ja muut yhteiskunnalliset sidonnaisuudet
  • yhteiskunnallinen toiminta.

VVK pyytää lisäksi kaikilta ehdokkailta

  • CV:n vaalivaliokunnan käyttöön
  • lyhyen esittelyn ja valokuvan jäsenistön nettisivuilla tapahtuvaa tiedottamista varten.

Ehdokasilmoitus, CV, esittely ja valokuva pyydetään lähettämään 3.10. klo 23.59 mennessä sähköpostiosoitteeseen fingovaalit@fingo.fi tai osoitteella Fingo ry, Vaalivaliokunta, Elimäenkatu 25 – 27, 00510 Helsinki.

VVK:n järjestäytymiskokousten muistiot

Ehdokasluetteloa päivitetään tälle sivulle sitä mukaa, kun VVK:lle lähetetään esityksiä.

Ehdokkaat puheenjohtajaksi

Liisa Laakso.

Liisa Laakso

Fingon hallituksen puheenjohtajuus on ollut hieno mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa kansalaisjärjestöjen tärkeään rooliin globaalissa kehityksessä. Afrikan poliittisiin muutoksiin perehtyneenä kehitysmaatutkijana minulla on monipuolinen ymmärrys kestävän kehityksen edellytyksistä ja sen tukemisesta. Toimin tutkijana Pohjoismaisessa Afrikka-instituutissa, joka sijaitsee Upsalassa, mutta minulla on koti myös Helsingissä, jossa olen usein myös työtehtävieni vuoksi. Olen mielelläni jatkossakin mukana Fingon työssä.

Ehdokkaaksi esittää: Crash ry ja Solidaarisuus

Esitystä tukee: Suomi-Namibia-Seura ry, Ympäristö ja kehitys ry (4.10.2021), CMI (4.10.2021)

Vaalivaliokunta kutsui Fingon hallituksen puheenjohtajaehdokkaan Liisa Laakson esittäytymään jäsenille, kertomaan mietteitä Fingon työstä ja tulevaisuuden näkymistä. Tallenne tilaisuudesta alla.

Hyväksy markkinointievästeet katsoaksesi videon.

Ehdokkaat varapuheenjohtajaksi

Ilkka Kantola.

Ilkka Kantola

Työskentelen Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön palveluksessa Diakonia- ja sosiaalinen vastuu toimialan johtajana. Toimiala toteuttaa säätiön yleishyödyllistä tehtävää pääosin hanketoiminnan muotoisena kotimaassa ja kansainvälisesti Itä-Euroopassa ja itäisessä Afrikassa.

Ennen nykyistä tehtävääni olen toiminut ev.lut kirkon palveluksessa pari vuosikymmentä ja sen jälkeen kansanedustajana kolmen vaalikauden ajan 2007-2019. Kehitysyhteistyöpolitiikka ja kansainväliset kysymykset olivat työpöydälläni erityisesti vuosina 2011-2015 jolloin olin Eduskunnan ulkoasianvaliokunnan jäsen.

Toimin eduskunnassa usean vuoden ajan myös epävirallisen Ihmisoikeustyöryhmän puheenjohtajana sekä eduskunnan väestö ja kehitysryhmän jäsenenä.

Järjestökentällä toimin Suomen YK-liiton varapuheenjohtajana vuosina 2012-2013 ja puheenjohtajana 2014-2015. Kehityskysymysten työstäminen kuului tehtäviini myös toimiessani Solidaarisuuden valtuuskunnan puheenjohtajana 2009-2019. Olin Suomen Merimieskirkko ry:n hallituksen jäsen 2013-2018. Koulutukseltani olen teologian tohtori.

Ehdokkaaksi esittää: VVK

Paula Pättikangas.

Paula Pättikangas

Haen Fingon hallitukseen kaudelle 2022-2023. Kokemukseni nuorten vaikuttajien kanssa toimimisesta, verkostoitumiseni, hallinnollinen ja strateginen osaamiseni sekä akateemisen ja käytännöllisen kestävän kehityksen tietotaitoni toisivat Fingon hallitukseen sekä tehtävään soveltuvan että uutta näkemystä tuovan lisän. Olen toiminut aktiivisesti Suomen YK-nuorissa kaksi vuotta, kuluvana vuonna yhdistyksen varapuheenjohtajana. Toimin tällä hetkellä myös valtioneuvoston kestävän kehityksen toimikunnan alaisen Nuorten Agenda2030 -ryhmän puheenjohtajana. Olen intohimoinen hallitusaktiivi ja unelmoin rakenteellisten ja kestävien ratkaisujen tulevaisuudesta.

Olen 27-vuotias yliopisto-opiskelija. Opiskelutaustani on hyvin poikkitieteellinen ja koen monialaisuuden tärkeänä monimutkaisten ja haastavien globaalien ongelmien ratkaisemisessa. Tulevaisuudentutkimus ja kestävä kehitys ovat erityisiä kiinnostuksen kohteitani!

Ehdokkaaksi esittää: Suomen YK-nuoret

Amu Urhonen

Olen 40-vuotias tamperelainen aktivisti, koulutukseltani teologi ja seksuaalineuvoja. Tällä hetkellä työskentelen asiantuntijana Vammaisaktivismia tekemässä -hankkeessa sekä toteutan selvitystä vammaisten osallisuudesta eduskuntapuolueiden toiminnassa.

Vapaa-ajallani olen Abilis-säätiön varapuheenjohtaja ja Ison Numeron puheenjohtaja. Aiemmin olen tehnyt kehitysyhteistyötä muun muassa Vammaiskumppanuus ry:ssä, KIOSin puheenjohtajana ja Kynnys ry:n puheenjohtajana. Kuulun nykyiseen Fingon hallitukseen ja haluaisin mieluusti jatkaa sitä työtä, joka siellä on tällä kaudella päässyt alkamaan muun muassa strategian valmistumisen ansiosta.

Ehdokkaaksi esittää: VVK

Ehdokkaat hallituksen jäseniksi

Jenni Arnkil.

Jenni Arnkil

Olen vahva järjestötoiminnan ja strategisen työskentelyn osaaja. Toimin järjestöpäällikkönä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:ssä ja vastaan mm. järjestön solidaarisuus- ja kehitysyhteistyön voimakkaasti kehittyvästä kokonaisuudesta. Strategia- ja toimintasuunnitelmaprosessit ovat minulle tuttuja, samoin moninaisen jäsenkentän huomioiminen. Kepan hallituksessa olen toiminut siirtymäkautena 2018, jolloin Kepan ja Kehyksen yhdistyminen toteutettiin. Fingolla on tärkeä rooli globaalin kehityksen asiantuntijana, teemojen parissa työskentelevien järjestöjen kattojärjestönä ja järjestöjen työn merkityksen esiin tuojana. Haen Fingon hallitukseen kaudelle 2022-2023 sillä uskon, että osaamisestani olisi hyötyä tässä työssä.

Ehdokkaaksi esittää: VVK

Abdirahim Hussein

Olen 42-vuotias ja toimin Moniheli ry:n toiminnanjohtajana. Olen koulutukseltani humanistisesta ammattikorkeakoulusta valmistunut yhteisöpedagogi, ja tällä hetkellä myös Arcada YAMK:n Media management opiskelija. Aiemmin olen toiminut konsulttina ja toimittajana. Olen ollut mukana myös kuntapolitiikassa kaupunginvaltuutettuna 2017 – 2021. Mutta ennen kaikkea minulla on laaja kokemus kansalaisaktivistina toimimisesta sekä Suomen että kansainvälisellä tasolla. Haluan tuoda Fingon hallitukseen monipuolista kokemusta sekä moniäänisyyttä Suomen kasvavan vieraskielisen väestön puolesta.

Ehdokkaaksi esittää: Moniheli ry

Ilkka Kantola.

Ilkka Kantola

Työskentelen Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön palveluksessa Diakonia- ja sosiaalinen vastuu toimialan johtajana. Toimiala toteuttaa säätiön yleishyödyllistä tehtävää pääosin hanketoiminnan muotoisena kotimaassa ja kansainvälisesti Itä-Euroopassa ja itäisessä Afrikassa.

Ennen nykyistä tehtävääni olen toiminut ev.lut kirkon palveluksessa pari vuosikymmentä ja sen jälkeen kansanedustajana kolmen vaalikauden ajan 2007-2019. Kehitysyhteistyöpolitiikka ja kansainväliset kysymykset olivat työpöydälläni erityisesti vuosina 2011-2015 jolloin olin Eduskunnan ulkoasianvaliokunnan jäsen.

Toimin eduskunnassa usean vuoden ajan myös epävirallisen Ihmisoikeustyöryhmän puheenjohtajana sekä eduskunnan väestö ja kehitysryhmän jäsenenä.

Järjestökentällä toimin Suomen YK-liiton varapuheenjohtajana vuosina 2012-2013 ja puheenjohtajana 2014-2015. Kehityskysymysten työstäminen kuului tehtäviini myös toimiessani Solidaarisuuden valtuuskunnan puheenjohtajana 2009-2019. Olin Suomen Merimieskirkko ry:n hallituksen jäsen 2013-2018. Koulutukseltani olen teologian tohtori.

Ehdokkaaksi esittää: VVK

Anna Könönen.

Anna Könönen

Olen lastenoikeusjärjestö Plan International Suomen viestintäjohtaja ja johtoryhmän jäsen. Plan International tekee maailmanlaajuisesti kehitysyhteistyötä sekä humanitaarista työtä ja edistää erityisesti heikoimmassa asemassa olevien tyttöjen oikeuksia. Suomessa teemme vaikuttamistyötä, keräämme varoja ja lisäämme kansalaisyhteiskunnan ymmärrystä sekä keskustelua kehityskysymyksistä ja tasa-arvosta. Gender-, inkluusio-, yhdenvertaisuus- ja representaatiokysymykset ovat osa jokapäiväistä työtäni ja keskeisessä roolissa viestintästrategiassamme. Haluan olla mukana vahvistamassa strategisen viestinnän keinoja ja avointa ja rakentavaa keskustelukulttuuria yhteiskunnassamme.

Minulla on laaja kokemus johtamisesta, viestinnästä ja journalismista, valtiotieteilijän yhteiskunnallinen osaaminen sekä pitkä kansainvälinen kokemus. Koulutukseltani olen antropologian maisteri ja globaalin kehityksen kandidaatti Helsingin yliopistosta. Olen muun muassa tutkinut etnisiä konflikteja ja niiden ratkaisuja Balkanin alueella, työskennellyt New Yorkissa pakolaisnaisten ja -lasten asemaa edistävässä kansainvälisessä järjestössä ja johtanut viestinnällisiä tuotantoja useissa maissa.

Ehdokkaaksi esittää: VVK

Tapio Laakso

Tapio Laakso

Olen toiminut Fingon hallituksessa nyt kaksi vuotta ja toivon voivani jatkaa tehtävässä. Olen Kirkon Ulkomaanavun vaikuttamistyön päällikkö ja minulla pitkä kokemus kansalaisjärjestötoiminnasta sekä poliittisesta vaikuttamisesta. Fingolla on tärkeä rooli suomalaisen globaalivastuun kysymysten parissa toimivien järjestöjen kokoajana ja tukijana. Haluan olla mukana tätä työtä vahvistamassa omalla ammattitaidollani.

Ehdokkaaksi esittää: Kirkon ulkomaanapu

Paula Pättikangas.

Paula Pättikangas

Haen Fingon hallitukseen kaudelle 2022-2023. Kokemukseni nuorten vaikuttajien kanssa toimimisesta, verkostoitumiseni, hallinnollinen ja strateginen osaamiseni sekä akateemisen ja käytännöllisen kestävän kehityksen tietotaitoni toisivat Fingon hallitukseen sekä tehtävään soveltuvan että uutta näkemystä tuovan lisän. Olen toiminut aktiivisesti Suomen YK-nuorissa kaksi vuotta, kuluvana vuonna yhdistyksen varapuheenjohtajana. Toimin tällä hetkellä myös valtioneuvoston kestävän kehityksen toimikunnan alaisen Nuorten Agenda2030 -ryhmän puheenjohtajana. Olen intohimoinen hallitusaktiivi ja unelmoin rakenteellisten ja kestävien ratkaisujen tulevaisuudesta.

Olen 27-vuotias yliopisto-opiskelija. Opiskelutaustani on hyvin poikkitieteellinen ja koen monialaisuuden tärkeänä monimutkaisten ja haastavien globaalien ongelmien ratkaisemisessa. Tulevaisuudentutkimus ja kestävä kehitys ovat erityisiä kiinnostuksen kohteitani!

Ehdokkaaksi esittää: Suomen YK-nuoret

Kirsi Salonen.

Kirsi Salonen

Olen ollut monessa mukana järjestökentällä kohta kaksi vuosikymmentä, hanketyöstä vaikuttamistyöhön, neljällä mantereella. Tällä hetkellä luotsaan toiminnanjohtajana Eettisen kaupan puolesta ry:tä, joka edistää oikeudenmukaista maailmankauppaa ja tarkastelee yritysten toiminnan vaikutuksia ihmisoikeuksiin. Kokemukseni tukisi hallituksen työskentelyä kun Fingo lähtee toteuttamaan uutta strategiaa, jossa kestävä talous on yksi painopiste. Kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen, eriarvoisuuden kuilun kaventaminen ja ilmastokriisin ratkaiseminen vaativat Fingolta ja sen jäsenjärjestöiltä tarkkaa analyysiä ja rohkeita toimia, joita haluan omalta osaltani olla mukana tekemässä.

Ehdokkaaksi esittää: Eettisen kaupan puolesta ry

Esitystä tukee: Attac ry, Solidaarisuus, Reilu Kauppa ja Suomen YK-liitto sekä YKY, Ympäristö- ja kuluttajapoliittinen yhdistys ry (4.10.2021), Taksvärkki (5.10.2021)

Amu Urhonen

Olen 40-vuotias tamperelainen aktivisti, koulutukseltani teologi ja seksuaalineuvoja. Tällä hetkellä työskentelen asiantuntijana Vammaisaktivismia tekemässä -hankkeessa sekä toteutan selvitystä vammaisten osallisuudesta eduskuntapuolueiden toiminnassa.

Vapaa-ajallani olen Abilis-säätiön varapuheenjohtaja ja Ison Numeron puheenjohtaja. Aiemmin olen tehnyt kehitysyhteistyötä muun muassa Vammaiskumppanuus ry:ssä, KIOSin puheenjohtajana ja Kynnys ry:n puheenjohtajana. Kuulun nykyiseen Fingon hallitukseen ja haluaisin mieluusti jatkaa sitä työtä, joka siellä on tällä kaudella päässyt alkamaan muun muassa strategian valmistumisen ansiosta.

Ehdokkaaksi esittää: Abilis-säätiö

Esitystä tukee: Vammaiskumppanuus ry, Kynnys ry

Juha Vauhkonen

Olen kehitysyhteistyön asiantuntija ja ay-toiminnan osaaja. Tällä hetkellä työskentelen SASKin kansainvälisen toiminnan päällikkönä. Minulla on laaja osaaminen suomalaisen ja kansainvälisen ay-liikkeen tekemästä kehitysyhteistyöstä globaalissa etelässä. Lisäksi olen työskennellyt konsultti- ja järjestösektorilla. Minulla on pitkäaikaista kenttäkokemusta vesi -ja sanitaatiohankkeesta Nepalin köyhimmällä alueella, syrjäisessä Kauko-Lännessä. Nykyiset työtehtäväni liittyvät kehitysyhteistyöohjelman johtamiseen, jota toteutetaan kolmella eri mantereella yhteensä kymmenessä maassa. Kuulun nykyiseen Fingon hallitukseen ja haluan antaa panokseni sekä käyttää asiantuntemustani Fingon roolin vahvistamiseen suomalaisessa järjestökentässä.

Ehdokkaaksi esittää: SASK ry