Mistä rahoitusta globaalikasvatukselle?

Ulkoministeriön VGK-tuki on jäissä ja monia muita järjestöavustuksia leikataan. Nyt on syytä olla innovatiivinen ja tutustua avarin mielin uusiin rahoitusmuotoihin. Kepa starttasi syksyn rahoitusinfojen sarjan tarjoamalla tietoa globaalikasvatustoiminnan rahoituksesta.

Teksti: Kaija Laurila

Kepan ensimmäisessä rahoitusinfotilaisuudessa kuultiin Raha-automaattiyhdistyksen (RAY) ja Taiteen edistämiskeskuksen (Taike) edustajia sekä päivitettiin tietoja VGK-tuen ja opetus- ja kulttuuriministeriön tukien osalta. Paikalla oli yli 30 osallistujaa laajasti eri järjestöistä.Raha-automaattiyhdistyksen Niina Pajari ja Timo Mulari kertoivat laajasti RAY:n avustuksista ja rohkaisivat järjestöjä avustusten hakuun. Viesti heiltä oli selkeä: hyvät, uudet ideat otetaan innolla vastaan ja järjestöjen kannattaa ehdottomasti heitellä hakemuksia kohti RAY:n avustuslaaria.Kriteerinä avustuksille on se, että hanke tukee sosiaalista hyvinvointia. Tämä kuitenkin ymmärretään RAY:ssa hyvin laajasti ja esimerkiksi vapaaehtoistyön moninaisia muotoja tuetaan mielellään. Hakemuksissa erityisen tärkeää on kohderyhmälähtöisyys ja osallistaminen: onko kohderyhmää osallistettu suunnittelussa ja ideoinnissa? RAY:n puheenvuoro oli kannustava – ainaisten leikkausten sijaan korostuivat lukuisat mahdollisuudet.Taiteen edistämiskeskuksen Kirsi Väkiparta kertoi yhteisöille suunnatuista kulttuurityön avustuksista. Järjestöille ja globaalikasvatukseen sopivia avustuksia voisivat olla esimerkiksi monikulttuurisuuden edistämiseen ja rasismin vastaiseen toimintaan tarkoitetut avustukset tai lasten kulttuurin avustukset. Haku Taiken avustuksiin on auki nyt lokakuun ajan.***Ulkoministeriön viestintä ja globaalikasvatustuen hakukierros on tältä vuodelta peruttu. Kaksivuotiset hankkeet jatkuvat ja ohjelmatukea saavien järjestöjen toivotaan jatkavan globaalikasvatusta entiseen malliin.Lähtöoletuksena voidaan pitää, että hakukierros avattaisiin taas ensi vuonna, mutta tukea ja hakujärjestelmää tullaan sitä ennen muuttamaan voimakkaasti. Keskustelut ministeriön kanssa jatkuvat, ja Kepa kutsuu järjestöjä mukaan vaikuttamaan tuen tulevaisuuteen myöhemmin tänä syksynä.Myös opetus- ja kulttuuriministeriöllä on erilaisia avustuksia järjestöjen hyödynnettäväksi, muun muassa nuorisotyöhön, rauhantyöhön ja ystävyysseuratoimintaan. Vaikka leikkauksia onkin tiedossa, kiinnostaville uusille avauksille on aina tilaa.Tilaisuuden lopussa järjestöjen osallistujat saivat aikaa verkostoitumiselle. Keskustelutuokioissa pohdittiin eri järjestöjen erilaisia yhteistyötarpeita, -muotoja ja -mahdollisuuksia. Puheensorinaa riitti ja vielä pitkään tilaisuuden jälkeenkin, ja ainakin muutama varovaisen innostunut ”Hei aika hyviä ideoita, vaihdettaisiinko yhteystietoja, jos suunniteltaisiin jotain yhdessä?”- kommentti kuului tilaisuuden jälkeen kotiin päin valuvasta joukkiosta.Kehitysyhteistyöhön, globaalikasvatukseen, kehitysviestintään ja kampanjointiin sopivia rahoituslähteitä on koottu Kepan sivuille.Syksyn aikana järjestetään myös kaksi muuta rahoitusinfotilaisuutta:Uudistuva rahankeräyslaki ja joukkorahoituksen mahdollisuudet 10.11. klo 14-16Mistä rahoitusta kehitysyhteistyön ja etelän kumppaneille? 30.11. klo 16-18