Miksi maakohtaista raportointia vastustetaan?

Tarvitsemme keinon, jolla erottaa vastuullisesti veronsa maksavat yritykset vastuuttomista, kirjoittaa ekonomisti ja Tax Justice Networkin perustaja Richard Murphy HS:n Vieraskynässä.

Teksti: Sanna Jäppinen

Murphyn kirjoituksen ydinajatus on, ettei nykyisin ole käytössä riittäviä keinoja selvittää, johtuuko yrityksen pieni veroprosentti verojen välttelystä veroparatiisien avulla vai esimerkiksi hyväksyttävistä verotuista – ja tämän vuoksi myös oikein toimivat yritykset leimautuvat verojen välttelijöiksi.Yksi keino selvittää sitä, millä yrityksillä on veroparatiiseissa todellista liiketoimintaa ja mitkä yritykset hyödyntävät veroparatiiseja vain välttääkseen veroja, on maakohtainen raportointi.Murphy on luonut mallin maakohtaiselle kirjanpidolle jo 11 vuotta sitten. Mallissa yritystä vaadittaisiin paljastamaan myyntiluvut, työntekijäkulut, voitot, verot ja aineelliset investoinnit kaikissa niissä maissa, joissa sillä on liiketoimintaa.Jos yrityksellä on toimintamaassa erittäin vähän myyntiä, ei lainkaan työntekijäkuluja eikä omaisuutta mutta suuret voitot ja vain hyvin vähän maksettavia veroja, olisi hälytyskellojen kilahdettava.* * *EU ja OECD ovat osoittaneet kiinnostusta yritysten maakohtaista kirjanpitoa kohtaan, mutta käytäntöön sitä ei ole saatu. Mistä kiikastaa?”Maakohtainen raportointi ratkaisisi tiedonsaannin ongelman. Tämä on luultavasti syy siihen, että monet yritykset vastustavat maakohtaista raportointia”, Murphy kirjoittaa.Hän muistuttaa, että suuryritysten tulee maksaa oikeudenmukainen määrä veroja kattaakseen osansa kuluista yhteiskunnissa, joista ne itse hyötyvät. Yritykset väittävät maksavansa riittävästi veroja, mutteivät silti ole valmiita kertomaan, missä tuotot syntyvät ja missä ne maksavat veroja.”Niin kauan kuin monikansalliset yritykset kieltäytyvät avoimesta raportoinnista, on oikein arvostella niitä salailusta”, Murphy toteaa.Ongelman ratkaisukin on yritysten käsissä: halutessaan ne voivat jo nyt jakaa maakohtaista tietoa liikevaihdostaan ja veronmaksustaan. Mutta koska harva yritys haluaa näitä paljastuksia tehdä vapaaehtoisesti, on pallo viime kädessä valtioilla: niiden on vaadittava yrityksiltä maakohtaista kirjanpitoa.”Vain näin pääsemme askeleen lähemmäksi oikeudenmukaisempaa verotusta.”Murphyn kanssa samoilla linjoilla on järjestöjen Veroparatiisimatkat-kampanja, jossa vedotaan päättäjiin, jotta he velvoittavat kansainvälisesti toimivat suomalaiset suuryritykset raportoimaan kirjanpitonsa avoimesti jokaisesta toimintamaasta.