Lisää laatua kehitykseen

Tansaniassa vuosituhattavoitteet ovat saaneet kansalaisyhteiskunnalta kiitosta siitä, että ne ovat olleet tähän asti hyödyllisin väline köyhyyden vastaisen taistelun kohdentamisessa ja yhteisen käsityksen luomisessa. Toisaalta vuosituhattavoitteet saavat osakseen myös paljon kritiikkiä.

Teksti: Kirsi Koivuporras-Masuka

Yksi kritiikin peruste on se, että vuosituhattavoitteet on luotu kabineteissa ja neuvotteluhuoneissa, ja niitä on toteuttu ylhäältä alaspäin.Kepan Tansanian kenttätoimistossa kehityspoliittisena asiantuntijana työskentelevä Bakar Khamis toteaa, että uuden, vuoden 2015 jälkeisen kehitysohjelman työstäminen on käynnistynyt osallistavammin, kuin vuosituhattavoitteiden. Varauksettomia kehuja prosessi ei kuitenkaan vielä saa.Uudessa kehitysohjelmassa pitäisi Khamisin mukaan huomioida erityisesti kehityksen kestävyys ja laatu.”Olisi tärkeää kiinnittää huomiota toiminnan laatuun, mikä on jäänyt vuosituhattavoitteissa heikoksi. Tansania saavuttaa vuosituhattavoitteet esimerkiksi koulutuksen suhteen kirkkaasti, mutta samaan aikaan koulutuksen taso on laskenut”, Khamis totetaa.Tulevaisuudessa Tansanian tulisi Khamisin mukaan kehittää instituutioita, jotta niillä olisi mahdollisuus tarjota parempia palveluita kansalaisille.Lisää arvioita vuosituhattavoitteista voit lukea Kepan tuoreesta ajankohtaiskatsauksesta: Millaisessa maailmassa haluamme elää? Katsaus arvioi kattavasti vuosituhattavoitteita ja luotaa tulevaa, vuoden 2015 jälkeistä kehitysohjelmaa.Julkaisussa kerrotaan myös lisää Tansanian kansalaisyhteiskunnan näkemyksistä, jotka perustuvat Tansanian kansalaisjärjestöjen kattojärjestön TANGOn tekemään selvitykseen.Lue myös suomalaisten järjestöjen kannat vuosituhattavoitteiden arviointikokoukseen, joka järjestetään YK:n yleiskokousviikkolla 25.9. Kepa on paikalla ja kohta lisää kuulumisia suoraan paikan päältä!Kirjoittaja työskentelee Kepassa tiedottajana.