Keskustelu tukiuudistuksesta syvenee

Kepassa järjestettiin 18.9. keskustelutilaisuus järjestöille ulkoministeriön viestintä- ja kehityskasvatustuen sekä konferenssi- ja hankevalmistelumatkatukien uudistamisesta. Pelisäännöt kiinnostavat ja ideoita tukien kehittämiseksi riittää.

Teksti: Anna-Sofia Joro

Kepan toiminnanjohtaja Timo Lappalainen päivitti, missä tukiuudistuksessa mennään. Viime keväänä ulkoministeriö lähestyi Kepaa aloitteella siirtää järjestöjen viestintä- ja kehityskasvatustuki Kepan hallinnoitavaksi vuoden 2013 alusta. Pakettiin liitettiin pian myös konferenssi- ja hankevalmistelumatkatukien hallinnointi – sekä kaikkia näitä tukia koskeva päätöksenteko.Vastaavia harjoituksia on tehty aiemminkin, viimeksi Paavo Väyrysen ministerikaudella, mutta nyt ministeriö on liikkeellä ”tositarkoituksella” eikä B-suunnitelmaa kuulemma ole. Valtion säästötavoitteiden vuoksi myös ulkoministeriön pitää tehostaa toimintaansa. Samalla tarjoutuu tilaisuus uudistaa ja kehittää tukia.Kevään aikana Kepassa vertailtiin järjestötukien erilaisia hallintomalleja Suomessa, Tanskassa, Ruotsissa ja Hollannissa sekä haettiin oppia aiemmista hankehallinnon ulkoistamiskokeiluista. Lisäksi Kepa toteutti jäsenkonsultaation, ja keskusteluun kutsuttiin myös tukia hyödyntäviä ei-jäseniä.Konsultaatioon vastanneiden enemmistön mielestä paras taho hallinnoimaan tukia olisi ulkoministeriö. Jos tuet joka tapauksessa siirretään pois, niin paras taho olisi Kepa. Enemmistö vastaajista koki, että Kepan pitäisi vastata myönteisesti UM:n aloitteeseen. Järjestöillä riittää kuitenkin argumentteja sekä puolesta että vastaan. Linkki jäsenkonsultaatioon löytyy blogin lopusta.Jäsenkonsultaation pohjalta Kepan hallitus päätti 11. kesäkuuta jatkaa tukiuudistukseen liittyvää selvitystyötä ilman sitoumuksia. Kepan tukiuudistustyöryhmä tutustuu syksyn aikana Kepan tanskalaisen sisarjärjestön CISUn hallinnollisiin käytäntöihin ja päätöksentekoon ja vielä tällä viikolla polkaistaan käyntiin sähköinen järjestökonsultaatio eilisen keskustelutilaisuuden jatkoksi. Myös juridiset ehdot pitää selvittää.***Keskustelutilaisuudessa pohdittiin pienryhmissä kolmea kysymystä: ensinnä tukien jakoon liittyviä hallinnollisia käytäntöjä, toiseksi tukimuotojen kehittämistä sekä kolmanneksi Kepan tuki- ja neuvontapalveluita järjestöille.Neuvontaan liittyvä kuuma eettinen kysymys on, pitääkö sen olla erillään tukien hallinnoinnista.Järjestöistä korostettiin myös, että Kepan koulutus- ja neuvontapalveluiden tulisi perustua järjestöjen tarpeisiin, joista järjestöjen tulee itse aktiivisesti kertoa.Etenkin VKK-tuen osalta toivottiin pitkäjänteisempää ja -kestoisempaa rahoitusta, hakemusten nopeampaa käsittelyä ja pitäviä aikatauluja, selkeitä ohjeita ja kevyempää byrokratiaa myös talousseurantaan sekä pienille järjestöille raskaan rahallisen omavastuun vaatimuksen keventämistä. Myös tuki suunnittelulle ja kannustaminen järjestöjen yhteishankkeisiin olisi erittäin tervetullutta.Lisäksi esitettiin, että tukien hakeminen voisi olla mahdollista ympärivuotisesti tai ainakin useampaan otteeseen vuoden aikana, mutta asiasta ei oltu yksimielisiä.Järjestöjen osallistaminen päätöksentekoon kirvoitti mielipiteitä puolesta ja vastaan. Osallistamista hallinnoinnin suunnitteluun ja kriteereiden laatimiseen pidettiin tärkeänä, mutta päätöksentekoon osallistumiseen liittyy isoja jääviyskysymyksiä. Toisaalta osallistuminen lisäisi avoimuutta. Keskustelussa muistuteltiin myös jäsenten ja ei-jäsenten tasa-arvoisuudesta ja oikeudenmukaisesta kohtelusta.***Paikalla olleet näkivät tukiuudistuksessa monia mahdollisuuksia. Kepan neuvottelutilannetta UM:n kanssa pidettiin tukevana, joten Kepa voisi lyödä pöytään tukien uudistustarpeet. Mikäli Kepa vastaa UM:n aloitteeseen myönteisesti, voisi se varsin itsenäisesti päättää tukien hallinnollisista käytännöistä ja päätöksentekomenettelyistä. Järjestöjen kannalta tilaisuus on oiva myös tukikriteerien uudistamiselle. Nykyisen ministerin aikana olisi myös sauma kehittää tukia yli hallituskauden kestävällä mallilla.Riittävät turvatakuut saadessaan Kepa voisi myös heittäytyä ja tarjota järjestöillekin mahdollisuuden kokeilla jotain uutta. Ilman riskejä kun ei synny briljantteja ideoita, järjestöistä ideoitiin.Selvittelytyö jatkuu. Kepan tukityöryhmä tekee hallituksen kokoukseen 22.10. esityksen mallista / malleista järjestötukien hallinnoimiseksi Kepassa tai sen yhteyteen perustettavassa erillisessä organisaatiossa. Mikäli hallituksen päätös aloitteeseen on myönteinen, laatii se esityksen vuosikokoukselle, joka päättää asiasta 23.11. Järjestöjä tiedotetaan prosessin etenemisestä Kepan verkkosivujen ja sähköpostilistojen kautta.Vaikutusmahdollisuudet eivät lopu tähän. Tilaisuuden pohjalta laadittuun sähköiseen konsultaatioon voivat vastata kaikki tukia hyödyntävät järjestöt.Lisätietoja: SurveyMonkey: Kysely tukiuudistuksestaVKK-jäsenkonsultaatio-slidet (pdf)Kepa.fi: VKK- ja matkatukiudistus