Kepan puheenjohtajaehdokas Niklas Kaskealan kirje

Aikamme suurimmat kehityshaasteet köyhyys, äärimmäinen eriarvoisuus ja ilmastonmuutos eivät ratkea, ellemme puutu niitä aiheuttaviin ja ylläpitäviin yhteiskunnan rakenteisiin. Globaalien kehityshaasteiden ratkaisemiseksi tarvitaan vahvoja kansalaistoimijoita, jotka tuovat kansalaisten äänen kuuluviin.

Teksti: Niklas Kaskeala

Tähän kiteytyy mielestäni Kepan toiminta-ajatus. Kepa kokoaa suomalaisen kansalaisyhteiskunnan yhteen vaikuttamaan oikeudenmukaisemman maailman puolesta.Kansalaisyhteiskunta on monenlaisten haasteiden edessä niin globaalissa etelässä kuin Suomessa. Valtiot rajoittavat kansalaisyhteiskunnan toimintaa ja kansalaisoikeuksia eivätkä täytä tilivelvollisuuttaan kansalaisilleen. Korruptio ja monikansallisten suuryritysten vallan kasvu kaventaa kansalaisyhteiskunnan tilaa. Suomessa kiristyvä asenneilmapiiri ja määrärahaleikkaukset haastavat kansalaisjärjestöt uudella tavalla. Järjestöjen työhön kohdistuu myös yhä suurempia vaatimuksia tulosten ja vaikutusten osoittamisessa.***Näinä haastavina aikoina tarvitaan vahvaa ja suurta joukkoa edustavaa asiantuntija- ja kattojärjestöä, joka vaikuttaa poliittisen päätöksentekoon ja suomalaiseen asenneilmapiiriin sekä pitää samalla huolta jäsentensä toimintaedellytyksistä. Kepa on olemassa jäseniään varten.Kehitysrahoitus on suuressa murrosvaiheessa, ja koko kehitysyhteistyökenttä muuttuu nopeasti. Laadukkaalla kehitysyhteistyöllä voidaan puuttua eriarvoisuutta ja köyhyyttä ylläpitäviin rakenteisiin.On kuitenkin myönnettävä, että suuria globaaliin eriarvoisuuteen ja ilmastonmuutokseen vaikuttavia ratkaisuja tehdään pitkälti muualla kuin perinteisen kehitysyhteistyön parissa.Suomalaisjärjestöjen ei tule määrärahaleikkausten seurauksena poteroitua puolustamaan kehitysyhteistyötä, vaan energiaa ja voimavaroja tulisi riittää käymään myös muita elintärkeitä kamppailuja oikeudenmukaisemman maailman puolesta. Tämä työn tukemisessa Kepalla on elintärkeä rooli.***Kepan hallitukseen tarvitaan nyt kansalaistoimijoita, jotka ymmärtävät, miten erilaiset rakenteet synnyttävät eriarvoisuutta ja haastavat maapallon kestävyyden. Hallituksen puheenjohtajaksi tarvitaan rohkea, innovatiivisesti ajatteleva ja laajat verkostot omaava vaikuttaja, joka tuntee hyvin järjestökentän sekä järjestötyön arjen haasteet. Uskon olevani tämä henkilö.Olen laaja-alainen kehityspolitiikan osaaja. Tunnen hyvin ajankohtaista kehityspoliittista keskustelua ja myös Kepan toimintaa. Tällä hetkellä toimin Viestintä ja kehitys -säätiö Vikesin toiminnanjohtajana. Olen työurallani toiminut myös Kepan kehityspoliittisena asiantuntijana ja kampanjakoordinaattorina sekä Puolueiden kansainvälisen demokratiayhteistyö DEMO ry:n ohjelmasuunnittelijana.Kehityspolitiikan, vaikuttamistyön ja viestinnän lisäksi olen tehnyt paljon työtä ilmastokampanjoinnin parissa. Olen Protect Our Winters Finland -ilmastojärjestön perustajajäsen ja puheenjohtaja. Kehitysyhteistyön etelän kokemusta olen hankkinut työskennellessäni Etvo-vapaaehtoisena Sambiassa ja kehitysrahoituksen parissa Etelä-Afrikassa.Kepa saisi minusta näinä hankalina aikoina sitoutuneen, suorasanaisen ja järjestökentän puolia periksi antamattomasti ajavan puheenjohtajan.Kepan vuosikokouksessa 20. marraskuuta 2015 valitaan Kepalle uusi puheenjohtaja sekä hallitus.