Kepan kehityspoliittinen päivä kokosi järjestöt Kiasmaan

Kepan kehityspoliittinen päivä 20. lokakuuta keskittyi uuden kehityspoliittisen toimenpideohjelman valmisteluun ja järjestöjen toiveisiin ohjelman sisällöstä.

Teksti: Auli Starck

Yli 120 henkilöä, enimmäkseen jäsenjärjestöjen edustajia, osallistui Kepan lokakuiseen kehityspoliittiseen päivään Nykytaiteen museo Kiasmassa.
Ulkoministeriön yleisen kehityspolitiikan ja suunnittelun yksikön päällikkö Timo Olkkonen kertoi tilaisuuden aluksi uuden kehityspoliittisen toimenpideohjelman valmistelusta kuluvan syksyn aikana. Järjestöjen puolelta taas kuultiin toiveita kehityspolitiikan painopistealueiksi.
Päivän aikana korostuivat erityisesti globaalikasvatuksen tärkeys sekä kansalaisjärjestöjen rooli ihmisoikeuksien, moniarvoisuuden ja suvaitsevaisuuden puolustajina. Tilaisuuden lopuksi kuultiin kehitysyhteistyöministeri Heidi Hautalan ajatuksia uuden kehityspoliittisen toimenpideohjelman sisällöksi.
Kepan kehityspoliittinen päivä oli järjestyksessään kolmas ja osallistujamäärä on noussut vuosi vuodelta. Saamamme palaute on ollut kovin myönteistä, joten uskallankin luvata että ajankohtaista kehityspoliittista keskustelua järjestöjen ehdoilla jatketaan jälleen ensi syksynä.
Kiitos kaikille osallistujille hienosti onnistuneesta päivästä!
Kepan uutiset Kehityspoliittisesta päivästä:

Järjestöt: Globaalikasvatus on keskeistä kehityspolitiikkaa 
Hautala: Kehitystä ei synny ilman kansalaisyhteiskuntaa
 

Kehityspoliittisen toimenpideohjelman valmistelua seurataan Kepan verkkosivuilla sekä järjestöjen kehityspolitiikka-l -sähköpostilistalla.