Kepan hallitus keskusteli toimiston muutosta ja ilmastolinjauksesta

Tulevat tapahtumat ja Kepan linja ilmasto-oikeudenmukaisuudessa nousivat puheenaiheeksi, kun Kepan hallitus kokoontui syyskauden ensimmäiseen kokoukseensa.

Teksti: Outi Puukko

Toiminnanjohtaja Timo Lappalainen esitteli alkuun toimintaympäristön muutoksia sekä Kepan ajankohtaisia kuulumisia. BRICS-maiden kehityspankin perustamista seurattiin mielenkiinnolla heinäkuussa. Uusi pankki aloittaa toimintansa vuonna 2016.Toinen merkittävä kansainvälinen prosessi on YK:n uuden kehitysagendan muotoutuminen. Väestöliiton Hilkka Vuorenmaa valittiin kesällä edustamaan järjestökenttää syyskuussa pidettävään YK:n 69. yleiskokouksen ICPD-erityisistuntoon.Suomen tapahtumista toiminnanjohtaja nosti esiin kehitysyhteistyön määrärahojen leikkaukset, joita seurattiin budjettineuvotteluiden yhteydessä. Lisäleikkauksilta kuitenkin vältyttiin ja järjestöjen rahoitusosuudessa ollaan oikeilla teillä 14,5 prosentissa.Kepa oli myös heinäkuussa mukana Porin SuomiAreenassa, jossa järjestettiin onnistunut paneelikeskustelu ”Kuinka pelastamme maailman katastrofilta? Kohti kansainvälistä ilmastosopimusta 2015”. Keskustelussa oli mukana myös ulkoministeri Erkki Tuomioja.***Toiminnanjohtaja toi hallitukselle tiedon Kepan nykyisen vuokrasopimuksen irtisanomisesta. Nyt uusia tiloja etsitään Kepan työntekijöistä koostuvan työryhmän voimin. Hallituksessa pidettiin tärkeänä, että uudet tilat löytyvät järjestöjen kannalta hyvien kulkuyhteyksien varrelta ja että niihin on esteetön pääsy.Hallitus sai myös kuulla syksyn tulevista tapahtumista. Kehityspoliittinen päivä järjestetään tänä vuonna 11. marraskuuta Bio Rexissä ja sen teemana on eriarvoisuus. Tapahtuman yhteydessä lanseerataan järjestöjen yhteinen eduskuntavaalikampanja. Kampanjakoordinaattori Niklas Kaskeala kertoi, että vastaanotto on ollut positiivinen puolueiden keskuudessa.***Kokouksessa käytiin myös keskustelua Kepan ilmastolinjauksesta (pdf), joka on viimeksi päivitetty vuonna 2013. Kehityspoliittiset linjaukset ovat Kepan vaikuttamistyötä ohjaavia dokumentteja ja ne laaditaan yhdessä jäsenjärjestöjen kanssa. Tänä syksynä päivitetään linjausta kehitysyhteistyön laadusta.Kepan nykyinen ilmastolinjaus pohjaa IPCC:n arvioon rikkailta teollisuusmailta vaadittavista päästöleikkauksista, ja se korostaa etenkin ilmasto-oikeudenmukaisuutta. Kepan kanta on, että Suomen tulisi leikata päästöjä vähintään 95 prosentilla vuoteen 2050 mennessä.Hallituksessa nostettiin nyt esiin, että ilmastokeskustelussa on oleellista esittää vaikutusarvioinnit tavoitteiden osalta. Toisaalta hallituksessa nähtiin myös, ettei järjestöjen tehtävä ole niinkään tarjota ratkaisuja kaikkiin kysymyksiin esimerkiksi energiapolitiikan saralla vaan toimia dialogin käynnistäjänä eri vaihtoehdoista. Esimerkiksi ilmastokeskustelussa järjestöt ovat kuitenkin esittäneet myös konkreettista road mapia ilmastolain yhteyteen.Keskustelun lopputulemana hallitus päätti, että vaikutusarviot on hyvä tuoda jatkossa myös Kepan linjauksien yhteyteen.