Kepa: sateenvarjo 300 kansalaisjärjestölle

Kepa ry vahvistui maanantaisessa hallituksen kokouksessa kolmella uudella jäsenjärjestöllä.

Teksti: Saara Simonen

Kepan perustivat vuonna 1985 suomalaiset kehitysyhteistyötä tekevät kansalaisjärjestöt. Nyt joukkomme on kasvanut ja monipuolistunut niin, että 300 jäsenen raja ylittyi.
Kolmensadan jäsenen joukkoa voi hyvällä syyllä sanoa kirjavaksi. Jaottelu erilaisiin kategorioihin on haasteellista, sillä useat jäsenemme tekevät työtä monella eri sektorilla. Kepa pyrkii tarjoamaan jotakin mahdollisimman monelle jäsenjärjestölle, ja toiminnan oikein kohdistamiseksi on hyvä aika ajoin pysähtyä tarkastelemaan tätä laajaa joukkoa.
Jäsenjärjestömme on luokiteltu 16 järjestötyyppiin. Jokainen jäseneksi liittyvä ilmoittaa itse, mitä tyyppiä järjestö ensisijaisesti edustaa.
Uusimmat kolme jäsentämme edustavat jokainen omaa järjestötyyppiään. Agran koululaiset tukee intialaisten tyttöjen koulutusta Agran kaupungissa. Työn keskiössä on kastittomien (dalitien) oikeustaistelu saada samat ihmisoikeudet kuin muilla. Järjestön työ perustuu vapaaehtoisuuteen ja useat sen jäsenistä ovat vierailleet Intiassa ja tukeneet paikallisia tyttöjä kummitoiminnan kautta.
Kepan jäsenjoukkoon on perinteisesti kuulunut avustusjärjestöjä, joiden työ keskittyy hankkeisiin Etelässä. Uusista jäsenistä Sama Aurinko edustaa tätä tyyppiä. Järjestön ovat perustaneet Tansaniassa töitä tehneet suomalaiset. Järjestön avustuskohteena on tällä hetkellä Tansaniassa sijaitseva HIV-positiivisten lasten päiväkoti. Sama Aurinko toimii vapaaehtoisvoimin ja sen jäsenet asuvat eri puolilla Suomea, joten yhdistyksen toiminta nojaa järjestömaailmassa yhä käytetympiin virtuaalikokouksiin ja verkon hyödyntämiseen.
Kepan jäsenjärjestöjen joukossa näkyvät kehitysmaissa toimivien avustusjärjestöjen lisäksi vahvasti myös erilaiset kotimaassa asenteisiin vaikuttamaan pyrkivät järjestöt. Näihin voi sisällyttää myös perinteiset ystävyysseurat ja maahanmuuttajajärjestöt, jotka pyrkivät tekemään erilaisia kulttuureita tutuksi Suomessa. Uusien jäsentemme joukossa on myös yksi tällainen järjestö, Suomalais-filippiiniläinen yhdistys, joka on aloittanut toimintansa jo yli 20 vuotta sitten. Yhdistyksen toiminnassa on mukana niin suomalaisia kuin filippiiniläisiä. Yhdistys järjestää monipuolisia kulttuuritapahtumia ja pyrkii tukemaan filippiiniläisiä Suomeen sopeutumisessa.
Nämä kolme uutta jäsenjärjestöä täydentävät hienosti monipuolista joukkoamme. Tulevina vuosina Kepa pyrkii uuden strategiansa mukaisesti elävöittämään jäsensuhteitaan ja edesauttamaan suomalaisten kansalaisjärjestöjen keskinäistä verkostoitumista. Askel tähän suuntaan on tiedon jakaminen kansalaisyhteiskunnan toimijoista. Siihen pyrkii myös uusi käytäntömme kertoa Kepan uusista jäsenistä ja heidän toiminnastaan jäsenblogissamme. Näin toivotamme uudet jäsenet tervetulleeksi joukkoomme ja jaamme tietoa heidän toiminnastaan.