Agenda 2030 -tavoitteet printattu lapuille ja levitetty pöydälle.

Kasvatuksella kohti kestävää elämäntapaa

Miten kasvattaja voi olla osa muutosta kohti kestävää tulevaisuutta? Transformer 2030 -koulutukset johdattelevat kasvattajia kestävyyskysymysten syvään päätyyn unohtamatta konkretiaa.

Teksti: Jenni Tuominen

Kasvatus, koulutus ja muu yhteiskunta limittyvät ja vaikuttavat toisiinsa. Yhteiskunnalliset ilmiöt ja arvot eivät jää koulun seinien ulkopuolelle. Vastaavasti kasvatus ja koulutus vaikuttaa yksilöihin, jotka yhdessä muovaavat yhteiskuntaa ja vaikuttavat siihen toiminnallaan.

Kestävyyskriisin ratkaisemiseksi ei riitä yksittäinen muutos vaan se haastaa totuttuja tapoja ja ajattelun malleja monilla elämän osa-alueilla yhtäaikaisesti. Koulutus ja kasvatus voivat vahvistaa totuttuja tapoja, mutta kasvattajat voivat myös kannustaa pohtimaan kriittisesti ja kyseenalaistamaan omaa ajattelua ja toimintaa sekä näkemään vaihtoehtoja siinä, millaista tulevaisuutta olemme rakentamassa.

Yhtenä kestävyyskriisin ratkaisuna on kestävän elämäntavan edistäminen. Kestävä elämäntapa voidaan ymmärtää elämäntapana, jossa hyvinvointia ylläpidetään luonnon ja ympäristön kantokyvyn rajoissa. Tällä hetkellä muun muassa ilmastonmuutos, luontokato sekä räikeä eriarvoisuus osoittavat, että elämäntapamme ei ihmiskuntana ole kestävä.

Kestävän elämäntavan edistäminen voi jonkin lisäämisen sijaan tarkoittaa jonkin pois jättämistä.

Transformer 2030 – Kestävyysosaajat -täydennyskoulutuksessa pohditaan sitä, miten kasvattajat voivat omassa kasvatustyössään toimia kestävän elämäntavan edistämiseksi. Elämäntapojen muuttaminen kestävämmiksi vaatii enemmän kuin vain uutta tietoa ja osaamista. Tarvitaan rohkeutta elää muutosta todeksi – ajattelemaan ja toimimaan toisin.

Kestävää elämäntapaa ei kuitenkaan tarvitse suorittaa. Usein kestävän elämäntavan edistäminen voi jonkin lisäämisen sijaan tarkoittaa jonkin pois jättämistä. Yksi osa tällaisen elämäntavan rakentamista on itselle merkityksellisten asioiden tunnistaminen ja niihin keskittyminen. Merkityksellisimmät asiat elämässä ovat usein myös luonteeltaan kestäviä. Syvät muutokset vaativat aikaa ja tilaa pysähtyä asioiden äärelle.

Transformer 2030 -koulutuksissa kasvattajat pääsevät yhdessä tutkimus- ja järjestömaailman asiantuntijoiden kanssa pohtimaan mitä kestävän elämäntavan edistäminen voisi juuri heidän omassa arjessaan ja työssään tarkoittaa. Muutosta helpottaa yhteisön tuki. Koulutus tarjoaa kasvattajille vertaistuen verkoston sekä tilan oppia ja pois oppia yhdessä.

Sen lisäksi, että Transformer 2030 -koulutus rohkaisee ja innostaa ajattelun ja toiminnan muutokseen, kasvattajat saavat konkreettisia vinkkejä muun muassa siihen, miten käsitellä yhdessä oppijoiden kanssa aidosti vaikeita kestävyyskysymyksiä, jotka herättävät vahvojakin tunteita sekä siihen, miten sietää kestävyysteemojen sisäänrakennettua epävarmuutta ja jatkuvaa muutosta. Koulutuksessa opitaan ja inspiroidutaan myös siitä, mitä kaikkea kestävyyskriisin ratkaisemiseksi kasvatuksen ja koulutuksen saralla tehdään jo nyt.

Transformer 2030 – Kestävyysosaajat -täydennyskoulutukset ovat osa samannimistä hanketta, jota koordinoi Fingo ja rahoittaa Opetushallitus. Koulutus järjestetään syksyllä 2023 valtakunnallisesti etäkoulutuksena.

Lue lisää Transformer 2030 – Kestävyysosaajat -hankkeesta.

Blogikirjoitus on julkaistu myös globaalikasvatus.fi-sivustolla.

Globaalikasvatus, Hankkeet, Kestävä kehitys, Koulutus ja kasvatus

Lisätiedot aiheesta

  • Asiantuntija, oppiminen Jenni Tuominen

    Suunnittelen ja toteutan koulutuksia ja oppimistilaisuuksia. Innostavinta työssäni on oppia uutta yhdessä järjestöjen kanssa. Lisäksi toimin hankekoordinaattorina Connect for Global Change -hankkeessa. Tuen hankkeen hallinnossa sekä tarjoan tukea hankkeeseen osallistuville järjestöille.