Kaksi ilmastotodellisuutta

BONN — Ilmastomaailmassa on kaksi todellisuutta. Ensinnä on todellisuus, jossa ilmastonmuutos jo nyt aiheuttaa tuhoa ja kärsimystä. Tässä todellisuudessa myös uusiutuva energia jatkaa voittokulkua, ja rahojen siirtäminen pois fossiilisista polttoineista kiihtyy. Samaan aikaan on toinen todellisuus: ilmastoneuvottelut.

Teksti: Jonas Biström

Nämä kaksi todellisuutta on saatava kohtaamaan viimeistään Pariisissa joulukuussa, jos haluamme saada aikaan vahvan ja oikeudenmukaisen uuden ilmastosopimuksen.Eilen päättyneissä Bonnin ilmastoneuvotteluissa käytiin hitaita keskusteluja jättimäisen sopimustekstin koukeroista. Kokouksen päätteeksi maat sopivat, että kokouksen puheenjohtajisto valtuutetaan tekemään uusi versio tekstistä, ja se julkaistaan myöhemmin kesällä.Tämä on tärkeä askel ilmastoneuvotteluille, koska se tarkoittaa, että ministerit voivat keskustella auki olevista kipukohdista omissa kokouksissaan kesän aikana ja antaa ohjeistuksia neuvottelijoilleen. Ilmastoneuvottelijat kokoontuvat seuraavan kerran elokuussa.Jotta tilanne ei olisi liian selkeä, pidetään neuvotteluissa mukana sekä aikaisemmn tänä vuonna Genevessä sovituttu pohjateksti, Bonnissa sovittu lyhennetty tekstiehdotus että puheenjohtajiston tekstiehdotus. Tämä mahdollistaa etenemisen ilman, että mikään taho siirtyy siilipuolustukseen varmistaakseen oman muotoilunsa pysymisen mukana sopimusluonnoksessa.* * *Ilmastoneuvottelut sähköistivät muun muassa G7-kokouksen ottamaan tavoitteekseen hiilivapaan maailman. Jää nähtäväksi, heijastuuko tämä liikehdintä ilmastoneuvottelujen etenemisenä.Muutamia valopilkkuja oli Bonnissa näkyvissä. Marokko ja Etiopia ovat luvanneet, että ne voivat vähentää päästöjä 32 prosenttia ja 64 prosenttia, jos saavat tukea ja rahoitusta. Rikkaimpien maiden lupaukset kalpenevat tähän verrattuna. Metsistä ja maankäytöstä päästiin sopuun teknisen osan suhteen, ja tämä osoittaa, että on mahdollista päästä sopuun myös haastavista kysymyksistä.Takaiskuna voi pitää sitä, että tekninen raportti ilmastonmuutoksen seurauksista jäi hyväksymätt, koska Saudi-Arabia ei kestänyt 1,5 asteen tavoitteen mainitsemista raportissa.* * *Jotta neuvotteluihin saadaan lisää vauhtia ennen Pariisia, täytyy :syntyä selkeä signaali siitä, että tavoitteena on saada päästöt nollaan vuoteen 2050 mennessä ja sata prosenttia uusiutuvaa energiaatulla konkreettisia ehdotuksia siitä, miten sopimuksessa hoidetaan sitomuskaudet ja niiden arviointisaada aikaan paketti, joka auttaa kehitysmaita siirtymään vähähiiliseen hyvinvointiin ja samaan aikaan varjelee ihmisiä ilmastonmuutoksen haittavaikutuksilta, kuten äärimmäisiltä sääilmiöiltäsopia selkeä tapa hoitaa menetykset ja vahingot, joita ilmastonmuutos aiheuttaa ympäri maailmaa.Sinä voit toimia ilmastoneuvottelujen hyväksi esimerkiksi osallistumalla Hiilivapaa Helsinki -kampanjaan tai Energiaremonttiin. Nämä kampanjat vauhdittavat Suomen ilmastopolitiikkaa, ja näyttävät muulle maailmalle yhden mallin siitä, miten voi toimia ilmaston hyväksi.Kepa.fin Bonn 2015 -koostesivu