Jäsenaloite toimii

Onko sinulla idea toiminnasta, joka voisi hyödyttää muitakin järjestöjä? Tai joka edistäisi yhteistyötä ja verkostoitumista? Tee Kepalle jäsenaloite!

Teksti: Paula Lounasheimo

Se voi olla pieni tai suurempi, koskea kertaluontoista tai jatkuvaa toimintaa, olla upouusi idea tai jo nyt tapahtuvan toiminnan jatko, tai erilainen versio. Otamme kaikki aloitteet mielellämme vastaan – jäsenaloite löytyy helposti täältä.Viime vuonna saimme yhteensä 64 jäsenaloitetta. Niiden pohjalta on järjestetty koulutuksia ja tilaisuuksia, kokeiltu uutta toimintaa ja organisoitu nykyistä siten, että palvelisimme paremmin jäseniä.Aloitteita ovat tehneet hyvin laajalla skaalalla eri kokoiset ja -tyyppiset jäsenjärjestöt. Kepalaiset taas ovat kirjanneet aloitteita silloin, kun ovat havainneet jäsenjärjestöjen kanssa keskustellessaan potentiaalisen idean yhteiseen toimintaan. Myös jäsenhaastattelujen yhteydessä kirjattiin paljon aloitteita.Kaiken kaikkiaan jäsenaloite on todettu toimivaksi tavaksi kuulla jäsenten ideoita ja uusia avauksia. Se on myös yksi tapa ylläpitää suhteita jäsenjärjestöjen ja Kepan välillä sekä parantaa jäsenten vaikutusmahdollisuuksia.Laittakaahan siis ideoitanne tulemaan, täällä ollaan kuulolla!