Järjestöjen kommentit toimitettu ulkoministeriöön

Uuden kehityspoliittisen ohjelman viimeistely alkaa häämöttää, kun viimeisetkin sidosryhmäkommentit on toimitettu ulkoministeriöön.

Teksti: Eva Nilsson

Ohjelmaluonnos lähetettiin kommenteille 3.1. ja eri sidosryhmiä edustavia kattojärjestöjä pyydettiin kokoamaan jäsenistönsä kommentit ministeriölle 20.1. mennessä.
Kepa keräsi kommentteja jäsen- ja yhteistyöjärjestöiltään kahden viikon aikana niin kirjallisesti kuin suullisesti toissaviikolla järjestetyssä keskustelutilaisuudessa.
Kommentteja tuli yhteensä noin 50, ja niiden kirjo on laaja. Kepan UM:lle kootussa lausunnossa pyrittiin huomioimaan kaikkien järjestöjen asiantuntemus ja kokemus eri sektoreilta mahdollisimman perusteellisesti.
Yleisesti ottaen ohjelmaluonnokseen suhtauduttiin hyvin positiivisesti. Se on kattava: niin talous, ympäristö kuin sosiaalisektorikin on pyritty huomioimaan tasapainoisesti. Erityistä kiitosta saa myös ihmisoikeusperustainen lähestymistapa ja kansalaisyhteiskunnan ja -järjestöjen roolin painottaminen yhteiskunnallisen ja demokraattisen muutoksen luojana.
Olisi tietysti ollut mukavaa toimittaa ministeri Hautalalle pitkä lista kiitoksia, koska niitä hän myös ansaitsee. Järjestöt esittivät kuitenkin myös muutosehdotuksia ja huolia – toivottavasti niiden avulla ohjelmasta voidaan tehdä entistä parempi.
Järjestöjä pitkälti yhdistävä huoli on se, että ohjelman merkitys kansalaisjärjestöille jää nyt epäselväksi. Monet järjestöt pelkäävät, että ohjelma ohjaa ja rajoittaa heidän toimintaansa. Erityisesti järjestöjen mahdollisuus toimia vapaasti siellä, missä he itse näkevät toimintansa hyödylliseksi on tärkeää, eikä Suomen linjauksen keskittymisen vain vähiten kehittyneisiin maihin tulisi koskea järjestöjä.
Toinen monessa kommentissa esiin noussut huoli oli, että ohjelma jää nyt liikaa ”ylätasolle”. Etenkin, kun sen on tarkoitus olla toimenpideohjelma, ei strategia. Monet järjestöt esittivät kuitenkin konkreettia toimeenpanoideoita, joita on listattu Kepassa kootun lausunnon liitteeseen.
Tästä on hyvä jatkaa! Jäämme innolla odottamaan ohjelman viimeisteltyä versiota, jonka on määrä olla valmiina jo helmikuun aikana.
Kiitos kaikille asiantuntevista, kiinnostavista ja ajatuksia herättävistä kommenteista!

Kepan tiedote 4.1.2012: Kehityspoliittisen ohjelman luonnos lupaa hyvää
Kepan lausunto kehityspoliittisen toimenpideohjelman luonnoksesta (pdf)
Liite: Kepan ja Kepan jäsen- ja yhteistyöjärjestöjen kommentit toimenpideohjelman luonnokseen (pdf)