Haussa tapausesimerkkejä yritysyhteistyöstä

Yritysten rooli kehityspolitiikassa on vahvistunut, ja samalla yritysten ja järjestöjen yhteistyölle on yhä enemmän kiinnostusta. Tätä silmällä pitäen Kepa kerää erilaisia esimerkkejä järjestöjen ja yritysten yhteistyöstä.

Teksti: Paula Lounasheimo

Kaikenlaiset esimerkit ovat tervetulleita, olivat ne sitten onnistuneita tai vähemmän onnistuneita, pieniä tai laajempia yhteistyön muotoja.Tapausesimerkkejä voidaan hyödyntää järjestöjen välisen yhteistyön vahvistamisessa sekä Kepan eri toiminnoissa, esimerkiksi järjestöjen koulutuksissa ja vaikuttamistyössä.Kiinnostavimmat tapaukset esitellään ulkoministeriön järjestämässä yritys- ja kansalaisjärjestöfoorumissa 11.12.2013, johon ulkoministeriö kutsuu järjestöjä mukaan. Olisi siis hienoa, jos vastaisit lyhyesti seuraaviin kysymyksiin liittyen järjestösi yritysyhteistyötoimintaan:Kuka, mitä, missä, milloin? Eli kuvaile hanke/toiminta ja sen osapuolet lyhyesti.Onnistumiset: mikä oli yritysyhteistyön lisäarvo järjestön työlle?Kuvaile mahdollisia epäonnistumisia: mitä opittiin puolin ja toisin?Käytiinkö yhteistyön puitteissa keskustelua yrityksen toiminnan vastuullisuudesta?Lähetä järjestösi vastaukset keskiviikkoon 6.11.2013 mennessä järjestösihteeri Paula Lounasheimolle paula.lounasheimo@kepa.fi. Antamasi tiedot käsitellään luottamuksellisesti ja olemme järjestöönne yhteydessä jatkon osalta. Kiitos jo etukäteen vastauksistasi ja ajastasi.