Suomi pyrkii hätiin? Kuva: Suomi pyrkii hätiin?

Hallitukselta/Suomelta täysi tuki veroparatiisitaloudelle?

”Suomi toimii aktiivisesti kansainvälisen veronkierron estämiseksi.”

Teksti: Pauliina Saares

Tämä on ote Sipilän hallituksen veropoliittisesta linjauksesta, joka on liitetty hallitusohjelmaan. Määrätietoinen lausuma on itse asiassa verotuksen kärkihankkeiden joukossa.Hallituksen tähänastiset toimet eivät vakuuta innostuksesta tukkia veronkierron ja verovälttelyn virtoja. Pääministeri Sipilän verosuunnitteluun käyttämät vakuutuskuorisijoitukset ovat herättäneet huomiota ja arvostelua.Kritiikkiä on saanut myös hallituksen suunnitelma niin kutsutusta aktiivisen katumisen ohjelmasta, jonka myötä verovelvolliset välttyisivät rikosoikeudellisilta seuraamuksilta ilmoittaessaan itse verojen välttelystään. Listan jatkeeksi voidaan laittaa myös haluttomuus tarkentaa valtion enemmistöomisteisten yhtiöiden riittämätöntä maakohtaisen raportoinnin kehikkoa ja halukkuus ohjata veroparatiisien kautta sijoittavalle Finnfundille 900 prosentin suuruinen pääomankorotus Suomen tappiin asti leikatuista kehitysyhteistyömäärärahoista.Viime viikolla julkaistu Suomen kanta Euroopan komission oikeudenmukaista ja tehokasta yhtiöverojärjestelmää EU:ssa käsittelevään tiedonantoon ei sekään valitettavasti tuo esiin hinkua puuttua verovälttelyn ja veronkierron mahdollistaviin porsaanreikiin.* * *Viimeisin esimerkki löytyy tietenkin liikenne- ja viestintäministeri Bernerin osallisuudesta luxemburgilaisen veroparatiisiyhtiön hallitukseen. Mielestäni asia on vakava. Suomalainen ministeri, kansanedustaja ja sitä ennen kansanedustajaehdokas istuu veroparatiisiyhtiön puikoissa.Mutta mitä tapahtuikaan? Juttu painettiin villaisella. Ei sanaakaan verovastuullisuuden merkityksestä tai veroparatiisikähmäilyn tuomittavuudesta. Ei asianomaiselta ministeriltä, ei pääministeriltä. Sen sijaan jälkimmäinen totesi näin: ”En tunne asiaa, mistä on kysymys, mutta täysi, sataprosenttinen tuki. Olen sen sillä tasolla käynyt läpi.” Lausunto veti sanattomaksi. Täysi tuki veroparatiisien hyödyntämiselle, vaikka ei edes tiedä, mistä on kysymys?Veroparatiisitaloutta todella kannattaisi torjua. Veroparatiiseihin virtaa valtava määrä rahaa, suurimmaksi osin monikansallisten suuryritysten verovälttelyn tuloksena. Kehitysmaista pakenee vuosittain moninkertaisesti kehitysapua vastaava summa. Euroopan unionista puolestaan katoaa vuosittain noin 1000 miljardia euroa verotuloja harmaan talouden ja kansainvälisen verovälttelyn takia. Myös Suomi menettää satoja miljoonia verokikkailun tähden, tänäkin vuonna. Menetetyillä verotuloilla voitaisiin luoda hyvinvointia ja edistää tasavertaisuutta. Olla leikkaamatta.Miten se menikään? ”Suomi toimii aktiivisesti kansainvälisen veronkierron estämiseksi.” Toivoa sopii, että tämä hallituksen yhdessä kirjaama virke toteutuu. Sipilän hallituskumppaneineen on täytettävä tämä lupaus ja laitettava veroparatiiseja hyödyntävät yksilöt ja yritykset kuriin. Tämän jos jonkin suhteen Suomi ei saa laittaa kinttaita naulakkoon.Lue myös uutinen: EU haluaa hillitä veropakoa, Suomi jarruttaa