Easterly: Aivot kiertävät, eivät vuoda

Ei Kreikan, Portugalin ja Espanjan kannattaisi olla huolissaan koulutetun väen lähdöstä. Aivovuoto ei ole oikeasti haitannut kehitysmaitakaan, vakuuttaa New Yorkin yliopiston taloustieteen professori William Easterly.

Teksti: Esa Salminen

Easterly kirjoittaa blogissaan, kuinka melkein kaikki ovat jo myöntäneet sen, ettei koulutetun väen paosta ole nettohaittaa kehitysmaille: tiedeyhteisö, Maailmanpankki ja YK:n kehitysohjelma UNDP ovat enemmän tai vähemmän yksimielisiä siitä, että maastamuuton hyödyt lähtömaalle voittavat niin sanotun aivovuodon haitat.
Sen lisäksi, että siirtolaiset lähettävät kotiin rahaa, lisää maasta lähteminen ihmisten kouluttautumista lähtömaassa, ja laajenevat verkostot lisäävät taloudellista yhteistyötä sekä helpottavat ulkomaankauppaa. Siirtolaisten tulotaso ja tuottavuus yleensä nousevat kohdemaassa, mikä puolestaan parantaa maailmantalouden tilaa. Mutta vain melkein kaikki ovat tajunneet tämän, Easterly sanoo, sillä lehdistössä aivovuotoa edelleen kauhistellaan.
Kirjoitin aivovuodosta itsekin Kepan sivuilla viime vuonna. Siinä viittasin tutkija Michael Clemensiin, jonka mukaan myös kouluttamattoman väen vapaammasta liikkuvuudesta olisi hyötyä taloudelle, koska siirtolaisten tuottavuus ja tulotaso nousisivat.
Talouslehti The Economistin blogissa huomautettiin, että Espanjasta Saksaan töihin perässä lähtevät eivät todennäköisesti myöskään jää sinne iäksi. Saattaa olla hyväksi, että koulutettu väki käy töissä siellä, missä töitä on — sen sijaan, että istuisi kotimaassa työttömänä.
Keksin yhden poikkeuksen tähän muuttoliikkeen autuuteen. Liikkumisen hyvät puolet — tiedon siirto, rahalähetykset, jatkuva työllisyys, kotiinpaluun todennäköisyys ja inhimillisen pääoman kasvu — tuntuisivat maalaisjärjellä nimittäin koskevan vain sellaisia koulutettuja ihmisiä, jotka lähtevät omasta kotimaastaan. Suomesta ja muista Euroopan maista lähtee täällä koulutettua mutta muualla syntynyttä väkeä työn perässä muualle, kun täällä ei ole tärpännyt. Onkohan heistä meille tulevaisuudessa apua, vai pitäisikö tänne muuttaneista pitää paremmin kiinni?