Kepan vaalikone puoluekokouksessa
Kepa osallistuu SDP:n puoluekokouksen tapahtumatorille omalla vaalikoneellaan. "Tervetuloa juttusille" Kuva: Kepa osallistuu SDP:n puoluekokouksen tapahtumatorille omalla vaalikoneellaan. "Tervetuloa juttusille"

Demareiden lääkkeet eriarvoisuuteen ja ilmastonmuutokseen

Kysyimme sosialidemokraattien puheenjohtajaehdokkailta, miten he toimisivat maailmanlaajuisten haasteiden taklaamiseksi.

Teksti: Katja Hintikainen Kuva: Katja Hintikainen

”Liian moni köyhimmistä maista ja ihmisistä elää yhä sietämättömissä oloissa”, toteaa Tytti Tuppurainen. Antti Rinteen mielestä ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on ihmiskunnan tärkein tehtävä. Timo Harakka lataa pöytään listan asioita, kuten vapaan ammattiyhdistysliikkeen ja ihmisoikeudet. 

Kysyimme sosialidemokraattien puheenjohtajaehdokkailta, miten he toimisivat  maailmanlaajuisten haasteiden taklaamiseksi. Nostaisiko SDP kyseisen puheenjohtajan kaudella kehitysyhteistyövarat 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta ja ohjattaisiinko demareiden johdolla päästöhuutokauppatulot takaisin kehitysmaiden ilmastotoimiin?

Entäpä olisivatko Harakka, Rinne ja Tuppurainen valmiita toimiin verovälttelyn estämiseksi suuryritysten vastalauseista huolimatta ja velvoittamaan suomalaisyritykset huolehtimaan työntekijöiden ihmisoikeuksista myös rajojemme ulkopuolella?

***

Eriarvoisuuden kasvu ja ilmastonmuutos ovat aikamme suuria haasteita, joihin kaikkien puolueiden on etsittävä ratkaisuja. Ei ole yhdentekevää, millaisella tarmokkuudella yhden suurimman puolueemme puheenjohtaja on haasteisiin tarttumassa.

Ehdokkaat saivat myös lyhyesti kertoa, mikä on heidän mielestään olennaisinta, mitä Suomi voi tehdä eriarvoisuuden vähentämiseksi Suomessa ja globaalisti. Miten voimme edistää kestävää kehitystä parhaiten? Kenen vastaus vakuuttaa sinut?

Timo Harakka

Suomessa: koulutuksen tasa-arvo. Subjektiivinen päivähoito-oikeus, ennen pitkää maksuton varhaiskasvatus, jokainen nuori toiselle asteelle. Työssäkäyvien köyhyys poistettava muun muassa säätämällä työehtojen minimit ja pienten palkkojen veroalella. Pienimpiä eläkkeitä nostettava, ulosottoa kohtuullistettava.

Globaalisti: tyttöjen koulutus, naisten pienyrityslainat, köyhien omaisuudensuoja. Reilu kauppa, ihmisoikeudet ja vapaa ay-liike. Kestävä kehitys: uusiutuva tuotanto, uusiutuva energia, kiertotalous, cleantech-ratkaisut maailman megakaupungeissa. Kansainväliset ilmastosopimukset ja tiukat EU-normit.

Antti Rinne

Pohjoismainen hyvinvointivaltio on kyennyt maailman parhaiten vähentämään eriarvoisuutta. Yhteiskunnallinen tasa-arvo, aito demokratia, ihmisoikeuksien vahvistaminen ja kestävä kehitys ohjaavat päätöksentekoa kotimaassa ja osallistuessa aktiivisesti kansainväliseen politiikkaan.

Kehitysyhteistyömäärärahojen nostotavoite on tärkeä, mutta Sipilän hallituksen leikkaukset vaikeuttavat tavoitteen toteutumista. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on ihmiskunnan tärkein tavoite. Tässä yritysten kannustaminen päästöttömään toimintaan on tärkeä väline.

Tytti Tuppurainen

EU-maana Suomi voi tehokkaasti kamppailla uhkaavaa protektionismia vastaan. Kehitysmaiden kurittaminen suojatulleilla ja muureilla on estettävä. Vapaakaupan vuosikymmenet ovat nostaneet ihmisiä köyhyydestä elämään, jossa lapsikuolleisuus ja nälkä on vähentynyt ja elinikä ja lukutaito nousseet.

Tulevaisuudessa on kiinnitettävä huomiota maailmantalouden sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen ja ekologiseen kestävyyteen. Vaikka maailmaan on tullut miljardien keskiluokka, liian moni köyhimmistä maista ja köyhimmistä ihmisistä elää yhä sietämättömissä oloissa. Samalla kulutamme liikaa maapallon kestokykyä.

Sosialidemokraatit kokoontuvat tänä viikonloppuna Lahteen puoluekokoukseen ja valitsevat puheenjohtajan. Kepa ja YK-liitto osallistuvat puoluekokouksen tapahtumatorille. Julkaisemme puheenjohtajaehdokkaiden vaalikonevastaukset ja tarjoamme kokousväelle inspiraatiota kestävän kehityksen toteuttamiseen kunnissa. Tervetuloa juttusille!