COP 19: Viimeisen päivän aamu

VARSOVA — Tänään pitäisi olla Varsovan ilmastokokouksen viimeinen päivä. Alla lyhyt katsaus siitä, miltä tilanne vaikutti tänään aamupäivällä tärkeimpien asiakohtien osalta.

Teksti: Henri Purje

Neuvotteluita käydään tällä hetkellä pääosin suljettujen ovien takana, joten tarkkaa käsitystä tilanteesta on vaikea saada (osa tulkinnoista saattaa siksi mennä pieleen).Parhaillaan asioista puhutaan ministeritasolla, joten kuviot voivat muuttua nopeastikin.Pahoittelut heikosta kieliasusta.Durbanin toimintaohjelma (ADP)Uusi tekstiluonnos ilmastosopimuksen elementeistä sekä ennen vuotta 2020 tehtävistä toimista tuli nähtäväksi aamun pikkutunneilla. Monet pitivät sitä jälleen parannuksena edelliseen, mutta puutteitakin löytyi.Aikataulut löysästi muotoiltu, ei sitovuuttaTasapuolisuuden (equity) ajatus on pahasti vesitetty. Monet syyttävät tästä eniten Intiaa.Maiden kansallisten päästövähennystoimien ilmoitusformaatista sovittaisiin vasta seuraavassa ilmastokokouksessa Perussa ensi vuonna. Ei yleispätevästi sitovaa mallia tulossa, eikä myöskään puhuta arviointiprosessista.Ei viittauksia ”yhteiseen mutta eriytettyyn vastuuseen”Fluorihiilivedyistä ei enää mainintaa (eikä luultavasti myöskään tulossa)Palomuurikysymys jakaa edelleen näkemyksiä.ADP:n täysistunto on tänään iltapäivällä.RahoitusRahoituksesta on neuvoteltu aamuun asti jo useampana yönä. Se on osoittautunut odotetun vaikeaksi.Myönteistä, että sopeutumisrahastosta on päästy sopuun. Suomen ilmoitus laittaa rahastoon viisi miljoonaa euroa oli myönteinen asia.Vihreän ilmastorahaston ja UNFCCC:n suhteesta syntynyt sopua. Rahaston pääomittamisen aikataulusta ja summien suuruudesta keskustellaan ministerien kesken.Pitkän aikavälin rahoituksen suhteen kannat erittäin kaukana toisistaan. Kehitysmaat vaativat selkeitä lukuja, sitoumuksia ja välitavoitteen vuodelle 2016. Kehittyneiden maiden enemmistö ei suostu välitavoitteeseen. Molemmissa leireissä rakentavampia ja jarruvoimia.EU ei kokonaisuutena ole pystynyt tuomaan pöytään juuri mitään, joskin yksittäiset jäsenmaat ovat tehneet rahoituslupauksia (myös Suomi) ja esittäneet rakentavampia puheenvuoroja. Puolan asenne ei ole auttanut.Australian asennetta arvosteltu, on saanut Yhdysvallatkin näyttämään paremmalta, vaikkei sekään suostu mihinkään sitovaan.Epävirallista puhetta siitä, tulisiko rahoitusta käsitellä YK:n ilmastokokouksen (COP) alla vai muulla foorumilla – punainen vaate monille.Vahingot ja menetyksetKeskeisin kiistakohta edelleen, luodaanko uusi rakenne tai mekanismi. Ja että millainen se voisi olla, kenelle raportoisi, mihin asettuisi rakenteessa, kuinka suuri, mitkä tehtävät jne. EU, Yhdysvallat, Norja ja kehittyneet maat haluavat käsitellä vahinkoja ja menetyksiä sopeutumiskysymyksenä; kehitysmaiden enemmistölle kyse on jostakin muusta (ja myös menetyksistä, joita ei voi rahalla korvata)Iltapäivällä asioihin saataneen paljon lisäselkoa.