BetterAid + Open Forum = CPDE

Eurooppalaisten järjestöjen ääniä kuullaan heinäkuussa kahden globaalin järjestöverkoston yhdistymisestä. Mitä mieltä sinä olet tästä kihlauksesta?

Teksti: Auli Starck

Busanin avun tuloksellisuuden huippukokouksen jälkeen joulukuusta 2011 lähtien kaksi tuloksellisuuskeskustelussa keskeisesti vaikuttanutta globaalia järjestöverkostoa BetterAid ja Open Forum for CSO Development Effectiveness ovat suunnitelleet yhdistyvänsä. Työnimenä on CSO Partnership for Development Effectiveness (CPDE), suomeksi jotakuinkin Kansalaisliikkeiden kumppanuus kehityksen tuloksellisuutta varten. Kepa toimii aktiivisesti kummassakin verkostossa edustaen suomalaisia kehitysjärjestöjä.
Naimakaupan tavoitteena on yhdistää ja vahvistaa kahden saman tematiikan parissa toimivan, tosin kehityksen tuloksellisuutta eri näkökulmista katsovan järjestöverkoston työtä. BetterAid kohdistaa katseensa valtioiden väliseen kehitysyhteistyöhön ja OECD/DAC:n kautta käytyyn avun tuloksellisuuskeskusteluun.
Open Forum taas on keskittynyt kansalaisliikkeiden oman kehitysyhteistyön tuloksellisuuden parantamiseen sekä järjestöjen roolin ja toimintaympäristön puolustamiseen.
Meneillään ovat nyt kuulutukset – eli ken vastustaa tätä liittoa, sanokoon sen nyt ääneen. Varmasti myös puoltavia ääniä ja onnitteluja otetaan vastaan. Tavoitteena on luoda puitteet sille, miten kansalaisyhteiskunta järjestäytyy suhteessa valtiolliseen järjestelmään ja keskusteluun kehityksen tuloksellisuudesta. Samalla on muistettava järjestöjen vastuu oman työnsä tuloksellisuuden kehittämisestä ja sen osoittamisesta.
Kesän aikana eri puolilla maailmaa käydään alueellisia konsultaatioita kansalaisliikkeiden kesken. Uudesta verkostosta pyritään luomaan niin edustava ja monipuolinen kuin mahdollista, siksi myös perustamisvaiheessa halutaan kuulla kansalaisyhteiskuntaa mahdollisimman laajasti.
Euroopan konsultaatio järjestetään 3.-4. heinäkuuta Belgradissa, Serbiassa. Konsultaatio on avoin kaikille kiinnostuneille eurooppalaisille järjestöedustajille. Tosin tilojen käydessä ahtaaksi järjestävät organisaatiot joutuvat huomioimaan eri maiden ja sektoreiden edustavuuden. Osallistujien toivotaan siis edustavan omaa järjestöään laajempaa joukkoa. Kepasta lähtee henkilö paikalle edustamaan suomalaisia kehitysjärjestöjä.
Euroopan konsultaatiossa on tarkoitus pohtia seuraavia kysymyksiä:

Mitkä ovat eurooppalaisten kansalaisliikkeiden prioriteetit kehitystuloksellisuuden suhteen?
Mitä mieltä CPDE-esityksestä ollaan?
Millainen uuden CPDE-verkoston rakenne tulisi olla? Mitkä ovat loogiset alueelliset rajat ja mahdolliset Euroopan alajaostot?
Kuka/ketkä edustaisivat jatkossa eurooppalaisia kansalaisliikkeitä CPDE-verkoston globaalilla tasolla ja alueellisissa elimissä?
Millaisia rooleja ja vastuita eurooppalaiset kansalaisliikkeet haluavat ottaa tässä prosessissa?

Isoja ja tärkeitä kysymyksiä pohdittavaksi. Tarkempia suunnitelmia löytyy CPDE-ehdotuksesta (pdf). Suomalaiset järjestöt voivat kertoa mielipiteensä ennen Serbian kokousta Kepan kautta vaikkapa sähköpostitse järjestökoordinaattori Auli Starckille (auli.starck@kepa.fi), jolta saa myös kokouksen ilmoittautumislomakkeita.
***
Kepa järjestää ajankohtaisista avun tuloksellisuusasioista info- ja keskustelutilaisuuden ”Puoli vuotta Busanista” keskiviikkona 13.6. klo 14-16 Kepassa. Tilaisuudessa käydään läpi myös BetterAidin ja Open Forumin yhdistymiseen sekä Euroopan konsultaatioon liittyviä kysymyksiä. Tervetuloa mukaan keskusteluun!
Lisätietoja

Draft CPDE Paper for Consultation (pdf)
Registration Information (pdf)
Tietoa muiden alueiden ja sektoreiden konsultaatioista Open Forumin verkkosivuilla