Aitoa edistystä, pannukakku vai täydellinen romahdus?

Viimeisin kestävän kehityksen Rio+20-huippukokouksen loppuasiakirjaluonnos vuoti odotetusti medialle. Luonnoksesta selviää, että moni kiistakysymys on edelleen auki, vaikka kokouksen alkuun on enää viikko.

Teksti: Henna Hakkarainen

Huippukokouksen loppuasiakirjaluonnoksen käsiinsä saaneen the Guardianin siteeraama WWF Internationalin pääsihteeri Jim Leape totesi, että neuvottelujen hidas eteneminen voi johtaa täysin merkityksettömään heikkoon lopputulokseen. Toisena vaihtoehtona hän väläyttää jopa neuvottelujen täydellistä romahtamista.
YK:ssa tunnelma on optimistisempi. Rio+20-kokoksen pääsihteeri Sha Zukang kiitteli tiedotteessa New Yorkissa touko-kesäkuun vaihteessa pidetyn viimeisen valmistavan neuvottelukierroksen tunnelmaa kannustavaksi. Hän kuitenkin myönsi, että neuvottelutahtia on kiristettävä, kun viimeinen valmistelukomitean tapaaminen alkaa Rio de Janeirossa huomenna keskiviikkona.
Valmistelukomitean puheenjohtaja, Etelä-Korean suurlähettiläs Kim Sook kertoi, että New Yorkin neuvottelujen jälkeen yli viidenneksestä loppuasiakirjan teksteistä on päästy yhteisymmärrykseen. Lähtötilanne oli vain kuusi prosenttia.
***
Vaikeasta neuvottelutilanteesta huolimatta kokouksesta odotetaan edelleen konkreettisia tuloksia. Pääsihteeri Sha Zukang ennakoi, että Riossa onnistutaan käynnistämään prosessi kestävän kehityksen tavoitteiden määrittelemiseksi. Edistystä voidaan Shan mukaan saavuttaa myös esimerkiksi kestävän kehityksen institutionaalisessa rakenteessa ja vihreään talouteen liittyvissä kysymyksissä.
Uskoa yhteiseen tahtoon planeetan pelastamiseksi ja köyhyyden poistamiseksi on vaikea pitää yllä tekstiluonnoksen kiistakysymyksiä tutkiessa. Yhtenä esimerkkinä on Greenpeace Internationalin poliittisen työn johtajan Daniel Mittlerin blogikirjoituksessaan esiin nostama Yhdysvaltojen pyrkimys poistaa tekstistä maininta oikeudesta ruokaan ja lisätä sana ”äärimmäinen” nälkää koskevaan kirjaukseen.
”Yhdysvallat näyttää ajattelevan, että nälkä on Ok – vain äärimmäinen nälkä on jotakin, josta on päästävä eroon”, Mittler kirjoittaa. Yhdysvallat haluaa poistattaa myös kirjauksen sosiaalisen suojelun eli turvaverkon takaamisesta kaikille.
Rio+20-kokouksen tavoitteleman kestävän kehityksen ydintä on se, ettei maapallomme kestä nykymenoa enää kauaa. Yhdysvallat ja G77-ryhmä vaativat kuitenkin yhteistuumin planeetan rajoja (planetary boundaries) koskevien mainintojen poistamista tekstistä, ilmastokriisin vakavuutta alleviivaava kappale halutaan poistaa kokonaan, eikä kestämättömien kulutus- ja tuotantotapojen mainitseminen sovi Yhdysvalloille.
***
Kansalaisyhteiskunnan osallistumisen lisäksi Sha Zukang painotti yritysten roolia Rion tulosten toimeenpanossa. Kokouksen pääsihteeri piti kannustavana edistystä yritysvastuun ja sitä koskevan raportoinnin vahvistamisessa.
Viimeisimmän loppuasiakirjaluonnoksen valossa edistys yritysvastuukysymyksissä ei kuitenkaan näytä lupaavalta. Greenpeace Internationalin Daniel Mittler huomauttaa, että osittain accountability-termiä (tilivelvollisuus) vierastavan kehitysmaiden G77-ryhmän toiminnan seurauksena tekstiluonnoksen monikansallisia koskeva yritysvastuuosio on vesittynyt: tekstistä on poistunut aiemmissa pohjissa ollut maininta yritysten pakollisesta sosiaalisten- ja ympäristövaikutusten raportoinnista.