Kestävän kehityksen tavoitteiden ikoneja turkoosilla seinällä.

5+1 ajankohtaista globaaliin kansalaiskasvatukseen liittyvää kansainvälistä prosessia

Mitä globaalin kansalaiskasvatuksen kansainvälisillä areenoilla tapahtuu? Fingon kestävän kehityksen asiantuntija Nora Forsbacka kokosi ajankohtaisia prosesseja keväältä.

Teksti: Nora Forsbacka Kuva: Mika Niskanen

Pandemian, ilmastonmuutoksen ja sotien keskellä, moni on herännyt siihen, kuinka tärkeää globaali kansalaiskasvatus on. Mutta miten voimme edistää sitä, että globaalia kansalaiskasvatusta ja kestävän kehityksen kasvatusta priorisoidaan korkeammalle? Kansainvälisillä areenoilla käydään tänä keväänä monta tärkeää keskustelua, joiden kautta voimme vaikuttaa globaalin kansalaiskasvatuksen vahvistamiseksi. Kun globaalin kansalaiskasvatuksen rooli kansainvälisissä viitekehyksissä on vahva, voivat järjestöt hyödyntää tätä kansallisessa vaikuttamistyössä, niin Suomessa kuin muualla Euroopassa ja maailmassa.

1. 1974-suosituksen päivitys

UNESCO antoi vuonna 1974 suosituksen yhteisymmärryksen, yhteistyön ja rauhan sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien opettamisesta. Suositus oli merkittävä saavutus kylmän sodan aikakaudella, ja se pitää sisällään monia asioita, jotka ovat yhtä relevantteja tänään kuin lähes 50 vuotta sitten. Suositus on tärkeä myös siksi, että sitä hyödynnetään kestävän kehityksen tavoite 4.7:n mittaamiseen. Viime syksynä UNESCO:n yleiskokous päätti, että suositus on aika päivittää. Tänä keväänä UNESCO on käynyt laajamittaisia alueellisia ja temaattisia konsultaatioita ja keskusteluja, joiden pohjalta kansainvälinen asiantuntijaryhmä laatii ensimmäisen luonnoksen uudesta suosituksesta vielä ennen kesää. Asiantuntijaryhmän laatimasta luonnoksesta käydään keskusteluja UNESCO:n jäsenmaiden välillä, ennen kuin viimeistelty versio viedään UNESCO:n yleiskokoukseen hyväksyttäväksi marraskuussa 2023.

2. Transforming Education Summit

YK:n pääsihteeri julkaisi syksyllä Our Common Agenda -raportin, jossa hän esittelee visionsa globaalin yhteistyön tulevaisuudelle. Osana raporttia hän esittää Transforming Education -huippukokouksen järjestämistä. Tämä kokous on nyt määrä pitää YK:n yleiskokouksen yhteydessä syyskuussa 2022. Kokousta valmistellaan parhaillaan nopealla vauhdilla, muun muassa kansallisissa konsultaatioissa ja temaattisissa työvirroissa. Molemmissa on tarkoitus konsultoida myös järjestökenttää. Temaattisista työvirroista yksi keskittyy aiheeseen elämää, työtä ja kestävää kehitystä tukeva oppiminen ja taidot.

3. Aikuiskoulutuksen maailmankonferenssi

Aikuiskoulutuksen ja -kasvatuksen saralla UNESCO Institute for Lifelong Learning (UIL) järjestää kesäkuussa seitsemännen aikuiskoulutuksen maailmankonferenssin (CONFINTEA VII) Marokon Marrakechissa. Konferenssissa sovitaan uudesta Belem Framework for Actionin korvaavasta Marrakech Framework for Actionista. UIL on tämän kevään aikana luonnostelut asiakirjan tekstiä yhdessä neuvoa-antavan ryhmän kanssa, ja järjesti asiasta myös julkisen konsultaation. Kansalaiskasvatus on tiiviisti maailmankonferenssin agendalla, ja globaalin aikuiskoulutuksen ja -kasvatuksen raportti (GRALE V), joka julkaistaan Marokossa, keskittyy juuri tähän teemaan. Aikuiskoulutuksen maailmankonferenssin yhteydessä kansainvälinen aikuiskoulutusneuvosto ICAE järjestää myös kansalaisyhteiskuntafoorumin.

4. EU:n neuvoston suositus ympäristökestävyyttä koskevasta oppimisesta

Euroopan komissio julkaisi tammikuussa ehdotuksen neuvoston suositukseksi ympäristökestävyyttä koskevasta oppimisesta. Samassa yhteydessä komissio julkaisi uuden kestävän kehityksen osaamiskehyksensä (GreenComp). Neuvoston koulutuskomitea käy tänä keväänä keskustelua komission ehdotuksesta, ja neuvoston suosituksen odotetaan valmistuvan touko-kesäkuussa.

5. EU:n neuvoston päätelmät kestävää kehitystä edistävästä koulutuksesta

EU:n neuvoston Agenda 2030 -työryhmä käy parhaillaan keskustelua päätelmistä, jotka keskittyvät kestävää kehitystä edistävään koulutukseen ja kasvatukseen. Päätelmien odotetaan valmistuvan kesäkuussa.

+1 GENEn globaalikasvatuksen julistus

Global Education Network Europe, ministeriöiden ja virastojen yhteistyöverkosto, työstää parhaillaan päivitystä vuonna 2002 laadittuun Maastrichtin julistukseen. GENE on muodostanut useampia sidosryhmäverkostoja, mukaan lukien kansalaisjärjestöille, joita konsultoidaan julistuksen luonnostelussa. Marraskuussa GENE järjestää Irlannissa kongressin, jossa julistus on tarkoitus hyväksyä.


Fingossa ja Fingon koordinoimassa Bridge 47 -verkostossa edistämme globaalia kansalaiskasvatusta ja kestävän kehityksen tavoite 4.7:ää näissä prosesseissa, mutta kannustamme myös muita tekemään samoin. Mahdollisuutemme saada muutosta aikaiseksi ovat suuremmat, kun toimimme yhdessä. Olethan yhteydessä, jos haluat olla mukana vaikuttamassa näissä tai muissa EU- ja globaalin tason prosesseissa globaalin kansalaiskasvatuksen edistämiseksi.