Aasit
Aaseista on kylissä monenlaista hyötyä Kuva: Aaseista on kylissä monenlaista hyötyä

Koulutus tekee maanviljelystä kannattavaa

Markkinointitaidot ovat parantaneet viljelijöiden mahdollisuuksia myydä tuotteitaan ja saada parempaa hintaa sadosta Sambiassa.

Teksti: Iina Leppäaho

”Koulutuksen avulla viljelystä tulee kaupallisempaa, viljelijöiden toimeentulo paranee ja kylien ruokaturva kohentuu”, kertoo Green Living Movement Suomen (GLM Suomi) projektikoordinaattori Katja Mansikkaniemi saavutuksista Sambiassa.

GLM Suomen hankkeessa tuetaan myös kylien markkinointikomiteoita, joille on esimerkiksi hankittu aaseja.

”Aaseista on kylissä monenlaista hyötyä. Komiteat käyttävät niitä kuljetuksessa, peltotöissä ja vuokraavat eteenpäin”, Mansikkaniemi sanoo.

Aiemmin kylissä kiertävät ostajat sanelivat hinnat eikä kilpailua juuri ollut. Nyt komiteat voivat kilpailla tuotteista, koska heillä on pääomaa, varastointimahdollisuus ja kuljetusvälineet, mikä on lisännyt myös kannattavuutta.

”Myytävien tuotteiden hintaa on saatu nostettua”, kertoo Mansikkaniemi. Kylien markkinointikomiteoille hankkeen alussa annetut pääomat ovat kasvaneet kahden viljelykauden aikana 31–53 prosenttia. Köyhällä maaseudulla tällä on suuri vaikutus ihmisten arkeen.

Viljelijöiden toimeentulo paranee ja kylien ruokaturva kohentuu.

Mukana on kolme kylää, joissa hankkeen yhteistyökumppani, GLM Suomen sambialainen sisarjärjestö, on toiminut jo pitkään. Aiemmat hankkeet ovat keskittyneet ympäristöllisesti kestävien viljelymenetelmien käyttämiseen.

Kaskiviljelystä on siirrytty peltometsäviljelyyn, on perustettu hedelmätarhoja ja otettu uusia lajeja viljelyyn. Maan kasvukuntoa parantavien menetelmien avulla satomäärät on saatu nousuun.

”Markkinointiin keskittyvä hanke on jatkoa tälle työlle”, Mansikkaniemi kertoo.

Järjestön toiminta perustuu tiiviiseen yhteistyöhön paikallisten kanssa.

”Aloite toimintaamme tulee aina ruohonjuuritasolta, viljelijöiden tarpeista”, Mansikkaniemi sanoo.

,

Green Living Movement Suomi

Perustettu vuonna 2007 sambialaisen GLM-järjestön sisarjärjestöksi. Järjestöllä on sisarjärjestö myös Swazimaassa
Tavoitteena on hyvinvoiva ympäristö ja kestävät elinkeinot yhteiskunnassa vailla köyhyyttä. Järjestö työskentelee maaseudun yhteisöjen kanssa edistääkseen kestävää ja sosiaalista kehitystä.
Toimintaan voi osallistua vapaaehtoisena Suomessa ja liittymällä jäseneksi.