Kontaktinformation

Suomalaiset kehitysjärjestöt − Finnish Development NGOs Fingo ry
Fågelviksgränden 10 (2. vån.)
00500 Helsingfors
info@fingo.fi

Google Maps
Faktureringsaddresser

Fingo har ingen mottagningsservice, möten med oss bör bokas på förhand.

Ledning

Påverkan

Kommunikation

Världen i byn -festivalen

Inlärning

Hallinto