Sitaattikuva: "Arvopohjaisuus on realismia. Arvojemme tulisi näkyä selonteossa vahvemmin."

Fingon analyysi UTP-selonteosta

Tällä analyysilla tuomme esille keskeisiä huomioita hallituksen ulko- ja turvallisuuspoliittisesta selonteosta erityisesti kestävän kehityksen ja kehityspolitiikan näkökulmista. Lisäksi teemme suosituksia selonteon toimeenpanoon liittyen. Analyysin ovat laatinen Fingon asiantuntijat hyödyntäen suomalaisten kehitysjärjestöjen näkemyksiä.

Selonteossa on myönteisellä tavalla pidetty kiinni useista Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan pitkän linjan periaatteista. Erityisen tärkeitä periaatteita ovat sitoutuminen sääntöperusteisen ja monenkeskisen maailmanjärjestyksen edistämiseen sekä kestävään kehitykseen, sillä ne ovat edellytyksiä sekä Suomen että maailman vakaudelle ja hyvinvoinnille pitkällä aikavälillä. Näissä periaatteissa selonteko ei kuitenkaan ole kovin konkreettinen – toimeenpanossa konkretisointiin on tärkeää kiinnittää enemmän huomiota. Konkreettisten linjausten painopiste on sotilaallisessa turvallisuudessa ja taloussuhteissa, jolloin inhimillinen turvallisuus kokonaisuutena jää toissijaiseksi.