Yli 60 kansalaisjärjestöä vetoaa hallitukseen: Älkää lakkauttako VGK-tukea

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Ville Tavio (ps.) on päättänyt lakkauttaa kansalaisjärjestöille suunnatun VGK-tuen tämän vaalikauden ajaksi. Ulkoministeriö on myöntänyt tukea järjestöjen kehitysviestintää, globaalikasvatusta ja yritysvastuuta koskeviin hankkeisiin.

Yhteensä 64 kansalaisjärjestöä vetoaa hallitukseen viestintä- ja globaalikasvatustuen (VGK) avaamisen puolesta. Ulkoministeriö ilmoitti maanantaina, että tukea ei avata tällä vaalikaudella. Käytännössä päätös tarkoittaa tuen lakkautusta hallituskauden ajaksi.

Fingo julkaisi kansalaisjärjestöjen kannanoton VGK-tuen avaamisen puolesta keskiviikkona. Kannanotto on löydettävissä tämän tiedotteen liitetiedostoista ja Fingon verkkosivuilta. Kannanoton ovat allekirjoittaneet esimerkiksi Eetti, Suomen Rauhanliitto, Finnwatch, Liikunnan kehitysyhteistyö LiiKe, Plan International Suomi, Fida International, Väestöliitto ja Marttaliitto. Kaikki allekirjoittajat löytyvät tiedotteen lopusta.

Järjestöjen kannanotossa päätöstä kuvaillaan erittäin kielteiseksi ja todetaan, että se tulisi perua. Toteutuessaan päätös olisi isku vasten tuloksellista työtä, jota järjestöt ovat saaneet aikaiseksi globaalikasvatuksessa, kehitysviestinnässä ja yritysvastuutyössä. Lisäksi se olisi jälleen yksi tapa, jolla hallitus kaventaa kansalaisyhteiskunnan moninaisuutta.

Fingon globaalikasvatuksen asiantuntija Anna Kivimäki-Pelluz muistuttaa, että VGK-tuki on todettu riippumattomassa arviossa tehokkaaksi ja tarpeelliseksi.

”Lakkautuspäätös vaikuttaa mahdollisuuksiin kouluttaa lapsia, nuoria ja kasvattajia maailmanlaajuisista kehityskysymyksistä, kuten ilmastosta, rauhasta ja antirasismista, kirittää yrityksiä vastuulliseen liiketoimintaan ja viestiä suomalaisille kestävästä kehityksestä. Tämä on lyhytnäköinen päätös ajassa, jossa näille asioille on huutava tarve – me tarvitsemme tietoa kestävämmästä elämäntavasta ja siitä, miten voimme vaikuttaa. Päätöksellä on kauaskantoisia vaikutuksia”, Kivimäki-Pelluz sanoo.

VGK-tuen lakkauttamisella olisi mittavia vaikutuksia tukea saaneiden järjestöjen toimintaan.

”Eetissä olemme hanketuen avulla kirittäneet yritysten ihmisoikeus- ja ympäristötyötä, tutkineet yritystoiminnan vastuullisuutta ja kouluttaneet satoja nuoria yritysvastuusta ja vaikuttamisesta ympäri Suomen. Rahoituksen leikkaus tulee vaikuttamaan merkittävästi siihen, kuinka vaikuttavaa työtä järjestöt pystyvät jatkossa tekemään. Tulevaisuudennäkymät ovat synkät”, sanoo Eetti ry:n toiminnanjohtaja Emma Mikkilä.

”Suomen Rauhanliitolle tuen lakkauttaminen tarkoittaa, että pitkäjänteisesti kehitetyn Rauhankoulu-toiminnan jatkuminen on vakavasti uhattuna. Rauhankoulu on 25 vuoden ajan tukenut kouluja opetussuunnitelmien mukaisen rauhan- ja globaalikasvatuksen toteuttamisessa. VGK-tuen turvin on tehty laajamittaista ja vaikuttavaa koulutusyhteistyötä oppilaitosten ja korkeakoulujen kanssa, tarjottu työpajoja koululaisryhmille sekä koulutuksia opetus- ja nuorisoalan ammattilaisille ja opiskelijoille”, kuvailee Suomen Rauhanliiton globaalikasvatuksen asiantuntija Annukka Toivonen.

Fingon vaikuttamistyön johtaja Ilmari Nalbantoglu arvioi, että perustelut päätökselle ovat hatarat. Lakkautus heikentää moniäänisen kansalaisyhteiskunnan ja etenkin pienempien järjestöjen toimintaedellytyksiä.

”Tuen lakkauttaminen on poliittinen valinta, rahaa tuen avaamiseksi olisi kehysriihessäkin päätetyn mukaan ollut. Lakkauttaminen myös heikentää muita rahoitusmahdollisuuksia. Ulkoministeriön ilmoituksen mukaan vgk-tuen lakkauttamisen yhteydessä vahvistetaan järjestöjen mahdollisuuksia kansainvälisiin rahoitushakuihin. On valitettavan todennäköistä, että mahdollisuudet päinvastoin kapenevat: kv-rahoitusten edellytyksenä on usein vakaa perusrahoitus, jonka päälle muuta rahoitusta järjestöissä rakennetaan”, Nalbantoglu sanoo.

Ulkoministeriö myönsi VGK-tukea 19 järjestölle viime hakukierroksella vuonna 2023. Tukea myönnettiin yhteensä 2,2 miljoonaa euroa. Hankkeet ovat kestoltaan kahden vuoden pituisia – nykyiset päättyvät tämän vuoden lopussa.

Esimerkkejä VGK-tuella saavutetuista tuloksista:

VGK-tuen tavoitteena on lisätä suomalaisten tietoisuutta maailmanlaajuisista kehityskysymyksistä ja kannustaa heitä rakentamaan kestävää tulevaisuutta. Vuoden 2020 aikana hankkeissa tavoitettiin suoraan noin 160 000, epäsuoraan jopa miljoonia (laajasti eri ryhmiä ympäri Suomen). Viestinnällisissä hankkeissa on onnistuneen mediayhteistyön kautta tavoitettu varsin suuria yleisöjä.

  • Oppilaitosyhteistyön ja kouluvierailujen kautta kymmenet tuhannet lapset ja nuoret eri puolilta Suomea ovat oppineet globaalikasvatuksen aiheista ja keinoista toimia aktiivisina kansalaisina. Tuhannet opettajat ja kasvatusalan opiskelijat ovat saaneet koulutusta ja konkreettisia työvälineitä.
  • Yli tuhat toimittajaa ja media-alan opiskelijaa on saanut lisää tietoa kestävästä kehityksestä ja globaaleista oikeudenmukaisuuskysymyksistä. Koulutusten ja verkkokurssien seurauksena media-alan ammattilaiset ja opiskelijat ovat oppineet välineitä tarkastella median käyttämää valtaa ja taustoittaa maailmanlaajuisten haasteiden juurisyitä.
  • Sadat suomalaiset yritysjohtajat ja työntekijät ovat saaneet koulutusta ja tiedotusta kestävästä kehityksestä, ihmisoikeuksista ja veroraportoinnista, minkä seurauksena useat yritykset ovat tehneet konkreettisia suunnitelmia ja korjaustoimenpiteitä vastuullisemman yritystoiminnan edistämiseksi. Vastuullisuus on korostuvissa määrin myös kilpailuetu suomalaisille yrityksille.

Haastateltavat:

Ilmari Nalbantoglu, vaikuttamistyön johtaja, Fingo
050 317 6693 | ilmari.nalbantoglu@fingo.fi

Emma Mikkilä, toiminnanjohtaja, Eettisen kaupan puolesta ry
+358 40 8233 413, emma.mikkila@eetti.fi

Annukka Toivonen, globaalikasvatuksen asiantuntija, Suomen Rauhanliitto
+358 50 597 9629, rauhankoulu@rauhanliitto.fi

Lisätietoja:

Yli 60 kansalaisjärjestöjen kannanotto

Fingon maanantaina julkaisema tiedote

Eetin maanantaina julkaiseman tiedote

Finnwatchin maanantaina julkaisema tiedote

Ulkoministeriön maanantaina julkaisema tiedote

Ulkoministeriön verkkosivut VGK-tukea koskien

Ulkoministeriön tiedote edellisestä hakukierroksesta

Kannanoton allekirjoittaneet järjestöt:

Suomalaiset kehitysjärjestöt – Fingo ry
Ajatus- ja toimintapaja Creatura
Attac ry
Biologian ja maantieteen opettajien liitto BMOL ry
CISV HELSINKI – CISV HELSINGFORS RY
CRASH – Coalition for Research and Action for Social Justice and Human Dignity ry
Eettisen kaupan puolesta ry
Fida International
Filantropia ry
Finnish Special Education in Africa ry
FinnWID – Naiset kehitystyössä ry
Finnwatch ry
Helinä Rautavaaran etnografisen museon säätiö
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr.
Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry
Interpedia ry
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Kansainvälinen Solidaarisuussäätiö
Kansainvälinen solidaarisuustyö (KV-solid)
Kansainvälinen vapaaehtoistyö ry
Kansalaisjärjestöjen ihmisoikeussäätiö KIOS (sr.)
Kehitysmaayhdistys Pääskyt
Kehitysvammaliitto ry
Kirkon Ulkomaanapu Sr
Kynnys ry
Liana ry
Liikunnan Kehitysyhteistyö LiiKe
Lääkärin sosiaalinen vastuu ry
Maailma.net ry.
Maailman musiikin keskus ry
Marttaliitto
Mifuko Trust ry
Nuorten akatemia ry
Opettajat ilman rajoja -verkosto
Opettajien Lähetysliitto ry
Pelastakaa lapset ry
Plan International Suomi
Rauhanjärjestö Sadankomitea
Rauhankasvatusinstituutti ry
Reilu kauppa ry
SaferGlobe ry
Seta ry
Siemenpuu-säätiö sr
Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattiliitto Tehy
Spartacus-säätiö
Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK
Suomen Caritas ry
Suomen Lähetysseura ry
Suomen NMKY:n liitto
Suomen Rauhanliitto – Finlands Fredsförbund ry
Suomen Somalia-verkosto ry
Suomen UNICEF
Suomen World Vision
Suomen YK-liitto – Finlands FN-förbund ry
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry
Suomi-Namibia-Seura ry
Suomi-Nicaragua-seura ry
Taksvärkki ry
Turvapaikanhakijoiden tuki ry
Vammaiskumppanuus ry
Viestintä ja kehitys -säätiö
Väestöliitto ry
WaterFinns ry
WWF Suomi