Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustustoiminnan tietovarantoon tallennettavista vähimmäistiedoista sekä tietojen julkaisemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry kiittää mahdollisuudesta lausua valtiovarainministeriölle luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi valtinavustustoiminnan tietovarantoon tallennettavista vähimmäistiedoista sekä tietojen julkaisemisesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta.