Kuva: Tuomas Tiainen / Fingo

Opi ja opeta Fingon materiaaleilla

Kehitä taitojasi Fingon laadukkailla oppimateriaaleilla, jotka antavat eväitä muun muassa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, tuloksellisen kehitysyhteistyön suunnitteluun ja innostavaan globaalikasvatukseen.

Kehitysyhteistyön materiaalit

Itseopiskelupaketti

Kehitysyhteistyön hankehallinnon itseopiskelupaketti on tarkoitettu kehitysyhteistyöhankkeita suunnitteleville ja toteuttaville järjestöille oman osaamisen vahvistamiseksi ja päivittämiseksi. Se sopii erityisesti kehitysyhteistyöhankkeita ensi kertaa suunnitteleville ja kokeneidenkin järjestöjen uusille työntekijöille. Itseopiskelupaketti on julkaistu suomeksi ja englanniksi, joten voit vaikkapa oppia yhdessä kohdemaan kumppanijärjestön kanssa.

EU-rahoitusopas (pdf)

Opas on tarkoitettu suomalaisille järjestöille, jotka haluavat hakea EU:lta rahoitusta kehitysyhteistyöhankkeisiin. Se esittelee järjestöille olennaiset EU:n kehitysyhteistyön rahoitusmekanismit sekä ne komission hallinnoimat rahoituslinjat, jotka soveltuvat järjestöille. Lisäksi rahoitusopas kertoo, miten EU-rahoitusta haetaan ja minkälaisia asioita hakemuksessa kannattaa huomioida.  

Ilmastopuntari – työkalu ilmastoherkkään suunnitteluun (pdf)

Ilmastopuntarin tarkoituksena on auttaa järjestöjä huomioimaan ilmastonmuutoksen vaikutukset hanketyössä. Ilmastonmuutoksen suorien ja epäsuorien vaikutusten yhteyksiä omaan hankkeeseen voi olla aluksi vaikea hahmottaa – varsinkin jos apuna ei ole ilmastokysymysten asiantuntijaa.

Kummitoiminnan eettiset periaatteet (pdf)

Järjestöjen kummitoiminnan eettisillä periaatteilla edistetään lapsen oikeuksin toteutumista ja kummityön laatua. Periaatteisiin on pyritty kiteyttämään laadukkaan kummitoiminnan keskeiset raamit. Niiden tarkoituksena on toimia myös järjestöjen oman laatutyön tukirankana. Järjestöt voivat sitoutua niihin viittaamalla periaatteisiin viestinnässään, esimerkiksi julkaisemalla periaatteet omalla verkkosivullaan.

Tehoa yritysyhteistyöhön (pdf)

Julkaisussa käsitellään suomalaisten järjestöjen yhteistyötä yritysten kanssa. Tavoitteena on haastaa järjestöjä pohtimaan ja kehittämään yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä aiempaa kunnianhimoisemmalla tavalla. Lisäksi julkaisu toimii käytännön työkaluna yritysyhteistyötä suunnitteleville ja sitä jo tekeville järjestöille.

Vaikuttamistyön materiaalit

Vaikuttamistyön alkeet: Opas kouluttajalle (pdf)

Materiaali tarjoaa sinulle helppokäyttöiset ohjeet ja materiaalit vaikuttamistyön aakkosia käsittelevän työpajan järjestämiseen. Työpaja pohjautuu osallistaviin menetelmiin ja tarkoituksena on johdattaa osallistujat vaihe vaiheelta vaikuttamistyön suunnittelun vaiheisiin. Tutustu myös PowerPoint-esitykseen Vaikuttamistyön alkeet.

Euroopan unioni – vaikuttamisen paikka 

Oppaaseen on kerätty perustietoa niin Euroopan unionin toimielimistä ja päätöksenteosta kuin eurooppalaisen järjestökentän toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksistakin. Mukana on myös käytännön vinkkejä vaikuttamistyöhön sekä esimerkkejä eurooppalaisesta yhteistyöstä ja vaikuttamisesta.

Globaalikasvatuksen materiaalit

Oppimateriaalit ajan tasalle! (pdf)

Muistilista uuden opetussuunnitelman painotuksista kaikille oppimateriaaleja laativille tahoille. Oppaan avulla voit helposti tarkistaa, edistääkö oppimateriaali opetussuunnitelmien painotuksia.

Globaalikasvatus-sivuston materiaalit

Julkaisut ja työkalut -sivulta löydät lisää tuottamiamme oppimateriaaleja. Tutustu myös muilta järjestöiltä kerättyihin vinkkeihin ja työkaluihin Vinkit-sivulla.

Muut materiaalit

Fingon YouTube-kanava

Fingon YouTube-kanavalta löydät laajan kattauksen videoita. Kanavalla on esimerkiksi asiantuntijapuheenvuoroja, kampanjavideoita ja nauhoituksia Fingon monista oppimistilaisuuksista.  

Training materials in English

Civil Society Today: Civic Charter – Mobile Course

We have launched a mobile course about the state of the civil society today in collaboration with Funzi. The basis for the course is the Civic Charter which frames the rights that all people have as citizens, factors that support gaining these rights and the duties of governments to fulfill them. The course consists of 19 learning cards and four quizzes to check your understanding.  

Enhancing Southern Voices in Global Education (pdf)

The guide introduces steps we can take to strengthen the voices of people from the global south in global education and looks at interesting examples found in the work of different NGOs.  

Update Your Learning Materials! (pdf)

This guide is a checklist meant for anyone creating learning materials for schools. It makes it easy to check whether learning materials promotes global citizenship education.

Compass for Partners – Towards Quality in Development through Partnership (pdf)

This is a partnership check-list. It is a tool developed to support our member organizations and their Southern partners, providing concrete ideas to strengthen the North-South dialogue, to establish effective cooperation and to build true partnerships. It is based on Finnish and Southern NGOs’ experiences and views collected from Finland, Nicaragua, Mozambique, Tanzania and Zambia.

The EnviroMeter (pdf)

The EnviroMeter is a tool we developed together with 40 organizations for NGOs to measure their level of environmental friendliness. The aim is to provide our Finnish member organizations and their Southern partners with concrete ideas on how to take environmental issues into account in all their activities, both at the office and outside the office. The EnviroMeter is based on Finnish and Southern NGOs’ experiences and views, obtained mainly in Finland, Nicaragua, Tanzania and Zambia.

Introduction to Advocacy: Think, Strategize, Plan and Act (pdf)

This practical guide and toolkit for conducting advocacy training is meant for different civil society actors to be utilized in learning the basics of advocacy as well as to improve advocacy activities together with partners. Make sure to also check out the PowerPoint presentation Introduction to Advocacy.

Climate Sensor – A Tool for Climate Sensitive Planning (pdf)

The Climate Sensor is a tool for NGOs to take into account the effects of climate change in their project work in the south. At first it may be difficult to see the connections between the direct and indirect impacts of climate change and your own project, especially if you don’t have an expert of climate change issues working with you.

Finnish and Russian Civil Society Actors Working Towards Common Global Goals – In search of sustainable practices of collaboration (pdf)

This book wishes to pave the way for new cooperation between Russian and European NGOs, based on common values and new ideas for reaching sustainable development in our societies.