Kuva: Tuomas Tiainen / Fingo

Opi ja opeta Fingon materiaaleilla

Kehitä taitojasi Fingon laadukkailla oppimateriaaleilla, jotka antavat eväitä muun muassa yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, tuloksellisen kehitysyhteistyön suunnitteluun ja innostavaan globaalikasvatukseen.

Kehitysyhteistyön materiaalit

Kehitysyhteistyön hankehallinto (verkkokurssi)

Kehitysyhteistyön hankehallinnon itseopiskelupaketti on tarkoitettu kehitysyhteistyöhankkeita suunnitteleville ja toteuttaville järjestöille oman osaamisen vahvistamiseksi ja päivittämiseksi. Tavoitteena on tukea oppimista ja oman osaamisen kehittämistä sekä parantaa hankkeiden laatua ja tuloksellisuutta.

EU-rahoitusopas (pdf)

Opas on tarkoitettu suomalaisille järjestöille, jotka haluavat hakea EU:lta rahoitusta kehitysyhteistyöhankkeisiin. Se esittelee järjestöille olennaiset EU:n kehitysyhteistyön rahoitusmekanismit sekä ne komission hallinnoimat rahoituslinjat, jotka soveltuvat järjestöille. Lisäksi rahoitusopas kertoo, miten EU-rahoitusta haetaan ja minkälaisia asioita hakemuksessa kannattaa huomioida.  

Ilmastopuntari – työkalu ilmastoherkkään suunnitteluun (pdf)

Ilmastopuntarin tarkoituksena on auttaa järjestöjä huomioimaan ilmastonmuutoksen vaikutukset hanketyössä. Ilmastonmuutoksen suorien ja epäsuorien vaikutusten yhteyksiä omaan hankkeeseen voi olla aluksi vaikea hahmottaa – varsinkin jos apuna ei ole ilmastokysymysten asiantuntijaa.

Kummitoiminnan eettiset periaatteet (pdf)

Järjestöjen kummitoiminnan eettisillä periaatteilla edistetään lapsen oikeuksin toteutumista ja kummityön laatua. Periaatteisiin on pyritty kiteyttämään laadukkaan kummitoiminnan keskeiset raamit. Niiden tarkoituksena on toimia myös järjestöjen oman laatutyön tukirankana. Järjestöt voivat sitoutua niihin viittaamalla periaatteisiin viestinnässään, esimerkiksi julkaisemalla periaatteet omalla verkkosivullaan.

Tehoa yritysyhteistyöhön (pdf)

Julkaisussa käsitellään suomalaisten järjestöjen yhteistyötä yritysten kanssa. Tavoitteena on haastaa järjestöjä pohtimaan ja kehittämään yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä aiempaa kunnianhimoisemmalla tavalla. Lisäksi julkaisu toimii käytännön työkaluna yritysyhteistyötä suunnitteleville ja sitä jo tekeville järjestöille.

Vaikuttamistyön materiaalit

Vaikuttamistyön alkeet: Opas kouluttajalle (pdf)

Materiaali tarjoaa sinulle helppokäyttöiset ohjeet ja materiaalit vaikuttamistyön aakkosia käsittelevän työpajan järjestämiseen. Työpaja pohjautuu osallistaviin menetelmiin ja tarkoituksena on johdattaa osallistujat vaihe vaiheelta vaikuttamistyön suunnittelun vaiheisiin. Tutustu myös PowerPoint-esitykseen Vaikuttamistyön alkeet.

Euroopan unioni – vaikuttamisen paikka 

Oppaaseen on kerätty perustietoa niin Euroopan unionin toimielimistä ja päätöksenteosta kuin eurooppalaisen järjestökentän toiminta- ja vaikuttamismahdollisuuksistakin. Mukana on myös käytännön vinkkejä vaikuttamistyöhön sekä esimerkkejä eurooppalaisesta yhteistyöstä ja vaikuttamisesta.

Globaalikasvatuksen materiaalit

Globaalikasvatuksen verkkokurssi

Globaalikasvatuksen verkkokurssi on globaalikasvatuksen parissa toimiville ja aiheista kiinnostuneille tarkoitettu itseopiskelumateriaali, joka avaa monipuolisia näkökulmia globaalikasvatuksen ydinkysymyksiin. Kurssi tukee globaalikasvattajan osaamisen kehittymistä ja tarjoaa käytännön työkaluja entistä muutosvoimaisemman globaalikasvatuksen toteuttamiseen.

Etelän ääni globaalikasvatuksessa

Millaiset etelän edustajat tuota ääntä saattavat käyttää? Millaiset ennakkoasenteet vaikuttavat siihen, miten globaali etelä tulee esitetyksi? Kenen äänellä etelästä todellisuudessa puhutaan? Opas on suunnattu kaikille, jotka työskentelevät organisaatioissa tai projekteissa, jotka käsittelevät kysymyksiä kuten köyhyys, ilmasto-oikeudenmukaisuus, ihmisoikeudet, ympäristökysymykset ja sukupuolten tasa-arvo globaalissa etelässä.

Frame, Voice, Report! – How to Engage Citizens with the Sustainable Development Goals

The purpose of this booklet is to share reflections, successes and learning outcomes from the FRAME, VOICE, REPORT! (FVR) project.

Miten mitata ja parantaa globaalikasvatusta – neljä työkalua

Oppaassa esitellään neljä menetelmää ja työkalua, joiden avulla järjestöt voivat luoda helppokäyttöisen seurantajärjestelmän globaalikasvatushankkeiden vaikutusten selvittämiseksi. 

Oppimateriaalit ajan tasalle! (pdf)

Muistilista uuden opetussuunnitelman painotuksista kaikille oppimateriaaleja laativille tahoille. Oppaan avulla voit helposti tarkistaa, edistääkö oppimateriaali opetussuunnitelmien painotuksia.

Vuorovaikuta verkossa – opas sujuvaan etäfasilitointiin

Tässä oppaassa esitellään erilaisia periaatteita, menetelmiä ja sovelluksia, joita voit hyödyntää, kun fasilitoit etätilaisuutta. Opas on tarkoitettu ennen kaikkea fasilitaattoreille, jotka haluavat siirtää taitonsa verkkoon – emme siis käy läpi fasilitoinnin perusteita. 

Globaalikasvatus-sivuston materiaalit

Julkaisut ja työkalut -sivulta löydät lisää tuottamiamme oppimateriaaleja. Tutustu myös muilta järjestöiltä kerättyihin vinkkeihin ja työkaluihin Vinkit-sivulla.

Muut materiaalit

Fingon YouTube-kanava

Fingon YouTube-kanavalta löydät laajan kattauksen videoita. Kanavalla on esimerkiksi asiantuntijapuheenvuoroja, kampanjavideoita ja nauhoituksia Fingon monista oppimistilaisuuksista.  

Training materials in English

Civil Society Today: Civic Charter – Mobile Course

We have launched a mobile course about the state of the civil society today in collaboration with Funzi. The basis for the course is the Civic Charter which frames the rights that all people have as citizens, factors that support gaining these rights and the duties of governments to fulfill them. The course consists of 19 learning cards and four quizzes to check your understanding.  

Enhancing Southern Voices in Global Education (pdf)

The guide introduces steps we can take to strengthen the voices of people from the global south in global education and looks at interesting examples found in the work of different NGOs.  

Update Your Learning Materials! (pdf)

This guide is a checklist meant for anyone creating learning materials for schools. It makes it easy to check whether learning materials promotes global citizenship education.

Compass for Partners – Towards Quality in Development through Partnership (pdf)

This is a partnership check-list. It is a tool developed to support our member organizations and their Southern partners, providing concrete ideas to strengthen the North-South dialogue, to establish effective cooperation and to build true partnerships. It is based on Finnish and Southern NGOs’ experiences and views collected from Finland, Nicaragua, Mozambique, Tanzania and Zambia.

The EnviroMeter (pdf)

The EnviroMeter is a tool we developed together with 40 organizations for NGOs to measure their level of environmental friendliness. The aim is to provide our Finnish member organizations and their Southern partners with concrete ideas on how to take environmental issues into account in all their activities, both at the office and outside the office. The EnviroMeter is based on Finnish and Southern NGOs’ experiences and views, obtained mainly in Finland, Nicaragua, Tanzania and Zambia.

Introduction to Advocacy: Think, Strategize, Plan and Act (pdf)

This practical guide and toolkit for conducting advocacy training is meant for different civil society actors to be utilized in learning the basics of advocacy as well as to improve advocacy activities together with partners. Make sure to also check out the PowerPoint presentation Introduction to Advocacy.

Climate Sensor – A Tool for Climate Sensitive Planning (pdf)

The Climate Sensor is a tool for NGOs to take into account the effects of climate change in their project work in the south. At first it may be difficult to see the connections between the direct and indirect impacts of climate change and your own project, especially if you don’t have an expert of climate change issues working with you.

Finnish and Russian Civil Society Actors Working Towards Common Global Goals – In search of sustainable practices of collaboration (pdf)

This book wishes to pave the way for new cooperation between Russian and European NGOs, based on common values and new ideas for reaching sustainable development in our societies.