8. helmikuu 2023
Tapahtuma

Ympäristötunteita prosessinäkökulmasta käsittelevä työpaja

Aloituspäivä ja aika 08.02.2023 - 13:00
Päättymispäivä ja aika 08.02.2023 - 16:00
Paikka Fingon koulutustilat
Osoite Lintulahdenkuja 10, 2. krs Helsinki

Miksi ihmiset reagoivat niin eri tavoin ympäristöasioihin?
Millaisia erilaisia vaiheita ihmiset voivat kokea ympäristötunteiden suhteen?

Ympäristöasiat herättävät monenlaisia tunteita, joiden huomioiminen on tärkeää sekä toiminnan että hyvinvoinnin kannalta. Uudessa tutkimusartikkelissaan dosentti Panu Pihkala kartoittaa aihetta prosessinäkökulmasta. Ympäristökriisin kohtaamisella voi olla monenlaisia seurauksia ja Pihkala esittää, että tarvitaan sekä toimintaa, tunteiden käsittelyä että palautumista. Erilaisten vaiheiden ja ulottuvuuksien ymmärtäminen voi tuoda uusia näkökulmia ilmastotoimijoille, kasvattajille, viestijöille ja esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan ihmisille. 

Kutsumme koolle nuoria ilmastotoimijoita, nuorisoalan ja globaali- ja kehityskasvatuksen toimijoita sekä nuorisotutkijoita pohtimaan aihetta. Työpajan tarkoituksena on esitellä uusi prosessimalli, keskustella siitä yhdessä ja tuoda se vuoropuheluun käytännön toimijoiden kanssa. Työpajan tavoitteena on aikaansaada ideoita sekä synnyttää motivaatiota mallin soveltamiseen omassa työssä eri aloilla: ilmastotoiminnassa, globaalikasvatuksessa ja nuorisoalan kestävän kehityksen käytännöissä.

Ohjelma

13.00 Tervetulokahvit 
13.30 Tilaisuuden avaus
Puheenjohtajina toimivat Ronja Karkinen ja Minna Mannert Planista.

13.50 Alustus aiheeseen

Dos. Panu Pihkala: “Ympäristötunteet prosessinäkökulmasta”. Alustus pohjautuu tuoreeseen artikkeliin: The Process of Eco-Anxiety and Ecological Grief: A Narrative Review and a New Proposal. Artikkelin ydinkohdat suomeksi: Ympäristöahdistuksen prosessimalli.

14.20 Pyydetyt kommenttipuheenvuorot ja keskustelu
-Nuorten Luontodelegaatti Alli Pylkkö
-Tutkimusprofessori Sofia Laine, Nuorisotutkimusseura
-Ohjelmapäällikkö Minna Mannert, Plan International globaalikoulu
-Elokapina-liikkeessä toimiva ympäristöaktivisti Theo Levlin

15.10 Pienryhmäporina

15.30 Kokoava yhteinen keskustelu ja tilaisuuden päätös. 

16.00 Tilaisuuden päätös
Jatkokeskustelu ravintola Siltasessa, Hämeentie 13 B.

Ilmoittaudu viimeistään 7.2. klo 16 osoitteessa https://forms.office.com/e/bi6DKR2pjW 
Huom! Tilaisuudessa on 30 paikkaa, jotka täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Tilaisuuden järjestävät:
Koneen säätiön hanke Kirjallisuus ja lukeminen ilmastokriisin aikakaudella
Nuorisotutkimusverkosto
Plan International Suomi
Suomalaiset kehitysjärjestöt − Finnish Development NGOs Fingo ry

Lisätiedot:
Käytännön asiat: Minna Mannert, minna.mannert@plan-international.org
Sisällölliset kysymykset: Panu Pihkala, panu.pihkala@helsinki.fi
Nykytunteiden museon sivu ja video ympäristötunteista