19. huhtikuu 2023
Tapahtuma

Tuu mukaan! Osallistaminen yhdistystoiminnassa – etäkoulutus

Koulutus

Aloituspäivä ja aika 19.04.2023 - 17:00
Päättymispäivä ja aika 26.04.2023 - 19:15
Paikka Verkossa
Yhteystiedot maia.fandi@opintokeskusvisio.fi
Maksu Maksullinen
Järjestäjä Opintokeskus Visio

Tapaamiset

19.4.2023, klo 17 – 19.15, Verkossa.
26.4.2023, klo 17 – 19.15, Verkossa.

Hinta

20 – 40 €

Lisätietoja

Ilmoittautuneille lähetetään osallistumisohjeet ja -linkki.

Kuvaus

Kiinnostaako yhdistyksen toiminnan kehittäminen entistä osallistuja-/jäsen- tai asiakaslähtöisemmäksi? Tervetuloa mukaan tähän lyhyeen koulutukseen, jossa saat tietoa osallistamisesta eli siitä kuinka voidaan tehdä yhdistyksen toimintaan osallistumisesta mahdollisimman helppoa ja innostavaa. Koulutuksessa käsitellään myös sitä, kuinka voidaan huomioida moninaisuus ja erilaiset kohderyhmät toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Koulutuksessa tutustutaan myös tunnelman muotoiluun; mikä merkitys tunnelmalla on ja miten siihen voidaan vaikuttaa? Ymmärrät syvemmin, miten tunnelman muotoilulla voidaan luoda paremmat lähtökohdat osallistamiselle.

  • Osallistumisen esteiden ja haasteiden tunnistaminen
  • Ihmisten osallistaminen yhdistyksen kehittämiseen, osallistamisen ja yhteiskehittämisen perusteet
  • Tunnelman merkitys, innostavan tunnelman luominen
  • Innostavan, osallistavan toiminnan suunnittelu ja toteutus

Koulutukseen kuuluu pieni ennakkotehtävä, joka lähetetään osallistujille etukäteen.

Kouluttajat 

Palvelumuotoilija (YAMK) Hilkka Kurri sekä Opintokeskus Vision suunnittelija ja kouluttaja, YTM Maia Fandi. 

Kohderyhmä

Kaikki yhdistystoiminnasta ja osallistamisesta kiinnostuneet.

Koulutus sopii erinomaisesti myös yhdistysten hallitusten jäsenille, toiminnanjohtajille ja työntekijöille ja muille yhdistystoiminnan kehittämisestä kiinnostuneille. Suosittelemme, että samasta yhdistyksestä/organisaatiosta osallistuu useampi kuin yksi henkilö, näin muutosten ja uusien osallistamisen keinojen vieminen käytäntöön on helpompaa.

Toteutus

Verkossa, osallistumislinkki ja -ohjeet lähetetään ilmoittautuneille. Koulutus sisältää myös vuorovaikutteista pienryhmätyöskentelyä, jonka aikana osallistujien on toivottavaa pitää mikrofoninsa ja halutessaan myös kameransa auki. 

Myös tässä koulutuksessa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita, mikä tarkoittaa, että kaikenlainen syrjintä, häirintä ja epäasiallinen käytös on kielletty.

Aika ja paikka

Tiistaisin 19. ja 26.4.2023 klo 17 – 19.15 Verkossa, osallistumislinkki ja -ohjeet lähetetään ilmoittautuneille.

Hinta

40 € / henkilö.

Työttömät ja pitkäaikaislomautetut, maahanmuuttaneet, opiskelijat ja eläkeläiset ovat oikeutettuja 25%:n alennukseen kurssimaksusta (hinta siis 30 € /henkilö).

Vihreän Sivistysliiton jäsen- ja kumppanijärjestöjen edustajat ovat oikeutettuja 25%:n alennukseen kurssimaksusta (hinta siis 20 €/ henkilö).

Ilmoittaudu mukaan!

Vision tapahtumakalenterissa: https://opintokeskusvisio.fi/tapahtuma/osallistaminen/