8. marraskuu 2022
Tapahtuma

Turvallisemman tilan luominen & häirintäyhdyshenkilö – verkkokurssi

Koulutus

Aloituspäivä ja aika 08.11.2022 - 10:00
Päättymispäivä ja aika 08.11.2022 - 14:30
Paikka Verkossa
Järjestäjä Opintokeskus Visio

Koulutus muodostuu kahdesta osiosta. Ensimmäisessä osiossa paneudutaan turvallisemman tilan luomiseen ja saat vastauksia seuraaviin kysymyksiin: Miksi turvallisemman tilan luominen on tärkeää? Mistä turva syntyy? Kuinka luoda tiloja jotka ovat turvallisempia osallistujille? Millaisia erityispiirteitä on huomioitava lähitoiminnassa – entä etätoiminnassa?

Häirintäyhdyshenkilöt ovat osa turvallisempien tilojen ja tapahtumien luomista. Koulutuksen toisessa osiossa käydään läpi häirintäyhdyshenkilön tehtäviä sekä virallisen että inhimillisen näkökulman kautta. Tässä osiossa perehdytään käsitteisiin ja lakitietoon: mitä häirintä voi olla, mitä se ei ole? Kenen vastuulla tilanne on, milloin on hyvä pyytää apua? Tavoite on, että kurssin käytyään osallistujat voivat toimia häirintäyhdyshenkilönä yhdistyksensä tai muun yhteisönsä tapahtumissa. Kurssilla opittu on helpointa siirtää käytäntöön, jos samasta yhteisöstä on kaksi tai useampi osallistuja.

SISÄLTÖ

Koulutuksen käytyäsi:

  • Ymmärrät turvallisemman tilan käsitteen
  • Tunnet turvallisemman tilan käytäntöjä
  • Tiedostat turvallisemman tilan luomiseen sekä häirintäyhdyshenkilönä toimimiseen liittyvät erityispiirteet lähi- ja etätoiminnassa
  • Osaat soveltaa turvallisemman tilan periaatteita oman yhdistyksen/ organisaation toimintaan
  • Ymmärrät häirintäyhdyshenkilön roolin ja siihen liittyvän vastuun
  • Osaat ottaa tapahtumien ja toiminnan suunnittelussa ennakoivasti huomioon mahdollisia riskejä
  • Ymmärrät häirintätilanteeseen puuttumisen vaiheet
  • Ymmärrät häirintäyhdyshenkilön roolin ja toiminnan tapahtumissa
  • Osaat tiedottaa turvallisemman tilan periaatteista ja häirintäyhdyshenkilöistä
  • Osaat pohtia omassa yhteisössäsi olevia häirintätilanteita ja turvattomuutta aiheuttavia elementtejä

Kouluttaja

Yhdenvertaisuuden asiantuntija, FM Susi Nousiainen

Opintokeskus Visiosta mukana on koulutussuunnittelija, YTM Maia Fandi

KOHDERYHMÄ

Koulutus on suunnattu erityisesti yhdistystoimijoille, mutta koulutukseen ovat tervetulleita myös kaikki muut aiheesta kiinnostuneet.

TOTEUTUS

Verkossa. Osallistumislinkki ja -ohjeet lähetetään ilmoittautuneille. Koulutus sisältää myös vuorovaikutteista pienryhmätyöskentelyä, jonka aikana osallistujien on toivottavaa pitää mikrofoninsa ja halutessaan myös kameransa auki.

Koulutuksessa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita, mikä tarkoittaa, että kaikenlainen syrjintä, häirintä ja epäasiallinen käytös on kielletty. Voit tutustua Vision turvallisemman tilan huoneentauluun täällä.

AIKA JA PAIKKA

Pe 18.11.2022 klo 10 – 14.30. Verkossa (Zoom), osallistujille lähetetään osallistumisohjeet ja -linkki sekä ennakkotehtävä sähköpostitse ennen koulutuksen alkua.

HINTA

40 €/ henkilö. Työttömät ja pitkäaikaislomautetut, maahanmuuttaneet, opiskelijat, eläkeläiset ja Vihreän Sivistysliiton jäsen- ja kumppanijärjestöjen edustajat ovat oikeutettuja 25%:n alennukseen kurssimaksusta, alennushintainen osallistumismaksu 30 €.