4. marraskuu 2021
Tapahtuma

Transformer 2030 – Tulevaisuuden tekijät: Kouvola

Koulutus

Aloituspäivä ja aika 04.11.2021 - 09:00
Päättymispäivä ja aika 30.11.2021 - 15:00
Paikka Ilmoitetaan myöhemmin
Kieli Suomi
Järjestäjä Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry

2.koulutuspäivä 4.11. klo 9-15, ilmoittautuminen päättyy 28.10.

3.koulutuspäivä 30.11. klo 9-15, ilmoittautuminen päättyy 23.11.

Tuntuuko kestävän tulevaisuuden ajatteleminen mahdottomalta? Koetko, että isot ja mutkikkaat ongelmat, kuten ilmastonmuutos ja eriarvoisuuden kasvu, ovat liian isoja haasteita ratkaistaviksi? Tulevaisuuskuvamme voivat olla lannistavia globaalien ongelmien ja epätietoisuuden vallitessa, minkä vuoksi tarvitaan kykyä kuvitella vaihtoehtoisia ja kestävämpiä tulevaisuuksia, konkreetteja utopioita. Mutta mitä utopia tarkoittaa ekologisen kestävyyden, sukupuolten moninaisuuden tai kulutuskriittisyyden näkökulmista?

TRANSFORMER 2030 -hankkeen koulutuksissa syvennetään omaa osaamista kestävän tulevaisuuden ydinteemoista ja tutustutaan koulutuksen teoreettisiin kehyksiin yhdessä tutkijoiden sekä kansalaisjärjestöjen globaalikasvattajien avulla. Näitä keskeisiä viitekehyksiä ovat: kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin malli, tulevaisuusajattelu, konkreetit utopiat sekä empatia ja myötätunto kestävyyteen liittyvänä ilmiöinä.

MITÄ SAAT KOULUTUKSESTA?
– Tietoa monimutkaisista kestävyyskysymyksistä ja keinoja viedä kestävää systeemimuutosta käytäntöön.
– Menetelmiä tuoda tulevaisuusajattelua ja tulevaisuuslukutaitoa osaksi kasvatusta ja koulutusta
– Työkaluja, joiden avulla kestävän tulevaisuuden tarkastelu ja rakentaminen toimijuuden kautta omassa yksikössä ja oppilaitoksessa on mahdollista
– Aikaa oman osaamisen kehittämiseen ja kollegoiden kohtaamiseen: yhdessä tekemällä saat varmuutta ja rohkeutta uudistaa kestävän tulevaisuuden kasvatusta

Koulutuksessa hyödynnetään vertaisoppimista sekä osallistavia harjoituksia, joita voi soveltaa omassa työssään. Yhden lukukauden mittainen koulutus sisältää ennakkotehtävän, kolme verkko-opetuspäivää sekä projektityön toteutuksen omassa yksikössä tai oppilaitoksessa. Koulutus on laajuudeltaan 4 opintopistettä, vapaaehtoinen päätösseminaari 0,5 opintopistettä.

KENELLE?
Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön henkilöstölle ja johdolle. On erittäin toivottua, että samasta oppilaitoksesta pääsee mukaan useampia henkilöitä ja myös oppilaitosjohtajat ovat tervetulleita koulutukseen. Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan projektityö, jonka tavoitteena on osallistaa koko oppilaitosta kestävämmän tulevaisuuden rakentamisessa.

MILLOIN?

1. koulutuspäivä: 21.9.2021
2. koulutuspäivä: 4.11.2021
3. koulutuspäivä: 30.11.2021

Kaikkien koulutuspäivien kesto on klo 9-15. Ilmoitamme myöhemmin järjestetäänkö koulutus lähi- vai etäkoulutuksena vai hybridinä.

KOULUTUKSEN TOTEUTTAA:
Kouluttajina toimivat Amnestyn ja Suomen Lähetysseuran globaalikasvatuksen asiantuntijat, Lasten ja nuorten säätiön Tulevaisuuskoulu, OKKA-säätiö, Helsingin yliopiston Kudelma-verkosto, Tohtorikoulutettava Emma Kurenlahti / Helsingin yliopisto sekä tutkija ja opettajankouluttaja Antti Rajala / Oulun yliopisto.

Transformer 2030 – Tulevaisuuden tekijät -hanke edistää varhaiskasvattajien ja peruskoulujen, lukioiden, ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön opettajien sisällöllistä ja pedagogista osaamista kestävän tulevaisuuden ja kestävien elämäntapojen sisältöteemoista sekä globaalikasvatuksesta. Transformer 2030 koulutus on Opetushallituksen rahoittama, ja sitä koordinoi Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry.

Lue lisää hankkeesta.