28. syyskuu 2022
Tapahtuma

Transformer 2030 – Kestävyysosaajat: Etäkoulutus

Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry:n maksuttomat Transformer 2030 -kestävän tulevaisuuden täydennyskoulutukset tulevat jälleen syksyllä 2022! Opettaja/ammattikasvattaja, tule hakemaan eväitä kestävyyskriisin aikakauden suurimpien kasvatuksen haasteiden ymmärtämiseen ja taklaamiseen tutkimus- ja järjestökenttien johtavilta asiantuntijoilta!

Koulutus

Aloituspäivä ja aika 28.09.2022 - 09:00
Paikka Verkossa
Kieli Suomi
Yhteystiedot Projektipäällikkö Mikko Kurenlahti, mikko.kurenlahti@fingo.fi
Maksu Ilmainen
Järjestäjä Fingo

Riittääkö tietojen ja taitojen opettaminen ympäristö- ja kestävyyskriisin ratkaisemiseksi vai tarvitaanko kasvatuksessa syvällisempää ymmärrystä ihmisenä olemisesta ja elämisestä? Onko kestävään elämäntapaan ja ekososiaaliseen sivistykseen tähtäävässä kasvatuksessa kyse myös tunteista ja arvoista? Miten olla kasvattajana osa muutosta, jos ongelmat lymyävät koko ympäröivässä kulttuurissa?

Koulutuspäivien teemakokonaisuuksien painopisteenä on kasvatus- ja opetustyön arjen kokonaisvaltainen ja merkityksellinen kytkeytyminen planetaariseen kokonaisuuteen, ympäröivään kulttuuriin ja globaaliin oikeudenmukaisuuteen. Asiantuntijakouluttajien tukemina saat käyttöösi käytännönläheisiä työtapoja, uusia näkökulmia ja muutosvoimaista osaamista kestävän tulevaisuuden todeksi elämiseen sekä yksilöllisinä ammattikasvattajina että erilaisten kasvatusyhteisöjen jäseninä.

Ole osa ratkaisua ja varaa oma paikkasi kestävyysosaajien joukosta nyt:

Etäkoulutus: Valtakunnallinen syksy 2022 (ke 28.9, to 3.11 ja ke 30.11)

MITÄ SAAT? 

Koulutukset tarjoavat tilaa, aikaa ja ideoita kokonaisvaltaisen ja muutosvoimaisen kestävyysosaamisen valjastamiseen osana oman opetus- ja kasvatustyösi arkea ja rakenteita. Saat monipuolisia näkökulmia kestävän elämäntavan ja ekososiaalisen sivistyksen opettamiseen ja kasvatat ymmärrystä siitä, miten sinä kasvattajana ja oma kasvatusyhteisösi kytkeydytte joka hetki planetaariseen kokonaisuuteen, ympäröivään kulttuuriin ja globaaliin oikeudenmukaisuuteen. Asiantuntijakouluttajilta saat käytännönläheisiä työtapoja, vinkkejä ja sparrausta kestävän tulevaisuuden todeksi elämiseen omassa kasvatusyhteisössäsi!

KENELLE?

Koulutus on suunnattu varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen, lukioiden ja ammatillisen koulutuksen, taiteen perusopetuksen sekä vapaan sivistystyön henkilöstölle ja johdolle. Koulutus on osallistujille maksuton. 

MILLOIN JA MISSÄ?

Valtakunnallinen etäkoulutus järjestetään syksyllä 2022 ke 28.9, to 3.11 ja ke 30.11. Koulutuspäivien kesto on 9–16. Koulutusympäristönä toimii Zoom, johon ilmoittautuneille lähetetään osallistumislinkki.

MITEN MUKAAN?
Paikkoja on rajoitettu määrä. Varaa oma paikkasi täyttämällä ilmoittautumislomake.

KOULUTUKSEN TOTEUTTAA:

Amnesty International Suomen osasto, Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi ry, Suomen Pakolaisapu, Plan International Suomi, Suomen Rauhanliitto, Suomen Lähetysseura, Suomen Rauhanpuolustajat, Taksvärkki ry, Yhteiset Lapsemme ry, Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö OKKA-säätiö, Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Kudelma – kokonaisvaltaisen ja kestävän systeemisen muutoksen verkosto, kasvatustieteen väitöskirjatutkija Sonja Helkala (Tampereen yliopisto), kasvatustieteen väitöskirjatutkija Emma Kurenlahti (Helsingin yliopisto), tutkijatohtori ja kasvatusfilosofi Jani Pulkki (Tampereen yliopisto) sekä tutkijatohtori ja opettajankouluttaja Antti Rajala (Oulun yliopisto).

Hanketta hallinnoi Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry ja rahoittaa Opetushallitus.

Lue lisää Transformer 2030 -hankkeesta.