2. maaliskuu 2022
Tapahtuma

Ohjaajana monikulttuurisessa vapaaehtoistyössä -koulutus

Koulutus

Aloituspäivä ja aika 02.03.2022 - 14:00
Päättymispäivä ja aika 18.05.2022 - 14:00
Järjestäjä KSL-opintokeskus ja Humak

Miten vapaaehtoistyö edistää osallisuutta?

Millaisia kohtaamistaitoja ohjaamisessa tarvitaan?

Miten vapaaehtoistyössä syntyvää osaamista voi tunnistaa ja tunnustaa?

Miten vapaaehtoistoimintaa voisi tehdä saavutettavammaksi maahan muuttaneille?

Ohjaajana monikulttuurisessa vapaaehtoistyössä -verkkokurssi (https://peda.net/ksl/monikulttuurinen-vapaaehtoistyo) tarjoaa näkökulmia ja työkaluja ohjaamiseen erityisesti monikulttuurisen vapaaehtoistyön tilanteissa. Kurssilla käsitellään osallisuutta, kohtaamistaitoja, osaamisen tunnistamista ja tunnustamista sekä toiminnan sosiaalista saavutettavuutta. 

Järjestämme keväällä verkkokurssin teemoista viisi verkkotyöpajaa. Voit osallistua kaikkiin työpajoihin ja suorittaa verkkokurssin työpajojen lomassa. Voit myös osallistua yksittäisiin itseäsi kiinnostaviin työpajoihin.

Ke 2.3.22 klo 14.00–16.00 Orientaatio ja osallisuus

Pe 8.4.22 klo 12.30–14.00 Kohtaamistaidot
To 28.4.22 klo 12.30–14.00 Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Ke 11.5.22 klo 14.00–16.00 Digitaaliset osaamismerkit

Ke 18.5.22 klo 12.30–14.00 Sosiaalinen saavutettavuus ja yhteenveto

Ilmoittaudu mukaan viimeistään viikkoa ennen työpajoja: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/8d8eda85-697d-4e07-af1c-cfbf7cf79502?displayId=Fin2464555

Verkkokurssin liittyy ohjaajan digitaalinen Ohjaajana monikulttuurisessa vapaaehtoistyössä -osaamismerkki, joka haetaan erillisellä hakemuksella: https://openbadgefactory.com/c/earnablebadge/QZCXZ8aHIEa24R/apply

Koulutukset on tehty OppiJana-hankkeessa, joka vahvistaa aikuisten perusopetuksessa opiskelevien maahanmuuttajanuorten koulutus- ja työelämävalmiuksia sekä yhteiskuntaan integroitumista vapaaehtoistyöhön osallistumisen kautta.

Lisätietoja koulutuksesta:

Kaisu Tuominen                                                 Anna-Maija Lahtinen

KSL-opintokeskus                                               Humak

kaisu.tuominen@ksl.fi                                      anna-maija.lahtinen@humak.fi