22. syyskuu 2022
Tapahtuma

MEP Alviina Alametsä: EU & ulkopolitiikka

Koulutus

Aloituspäivä ja aika 22.09.2022 - 17:00
Päättymispäivä ja aika 27.09.2022 - 19:30
Paikka Verkossa
Kieli Englanti
Yhteystiedot Adele Halttunen, adele.halttunen@opintokeskusvisio.fi
Järjestäjä Opintokeskus Visio

Opintokeskus Visio järjestää yhteistyössä europarlamentaarikko Alviina Alametsän kanssa 2-osaisen kurssin Euroopan Unionin ulkopolitiikasta. Kurssi käsittelee aihetta kahden eri näkökulman kautta, jotka ovat EU ja rauhanrakennus sekä EU ja feministinen ulkopolitiikka.

EU:n perussopimusten mukaan EU:n tavoitteena on ”säilyttää rauhaa, ehkäistä konflikteja ja vahvistaa kansainvälistä turvallisuutta”, joten rauhan rakentaminen on yksi EU:n ydinarvoista. EU ja rauhanrakennus -osuudessa pohditaan siis, miten EU tekee konfliktien ehkäisemiseksi ja kestävän rauhan rakentamiseksi. Millaisiin uhkiin EU yrittää vastata ja millainen globaali rauhantoimija se on, millaisia keinoja sillä on käytössään rauhan edistämiseksi, ja millaisia prioriteetteja EU:n rauhantyössä pitäisi olla lähivuosina.

Koulutuksen toinen osio käsittelee feminististä ulkopolitiikkaa. Mitä sillä tarkoitetaan, ja miksi ulkopolitiikan pitäisi olla feminististä? Kuinka hyvin EU on integroinut gender-ajattelua ulkopolitiikansa eri sektoreille diplomatiasta ilmastoon, rauhaan ja turvallisuuteen tai vaikkapa kauppaan? Millaisilla toimilla EU voisi tehdä feministisempää ulkopolitiikkaa? Vieraileva asiantuntija valottaa tässä osiossa EU:n toimia Naiset, Rauha ja Turvallisuus agendan toteuttamiseksi.

KURSSITAPAAMISET

Ensimmäinen kerta to 22.9. klo 17-20 – EU and Peace Building / EU ja rauhanrakennus

  • Puhujat ja tarkempi sisältö täydennetään elokuun lopussa

Toinen kerta ti 27.9. klo 17.30–19.30 – EU and Feminist Foreign Policy / EU ja feministinen ulkopolitiikka

  • Alviina Alametsän alustus
  • Jakob Dalunde (Swedish Green MEP): Ruotsin kokemukset feministisen ulkopolitiikan soveltamisessa
  • EEAS Jonna Naumanen (senior advisor): EU:n Women, Peace and Security (WPS) -agenda
  • Keskustelu

Kurssi on kokonaan verkossa. Tarkemmat osallistumisohjeet annetaan osallistujille ti 20.9. mennessä.

Pääasiallinen opetuskieli on englanti. Tilaisuudessa on simultaanitulkkaus suomeksi.