12. joulukuu 2022
Tapahtuma

Kalle Könkkölä -symposium: Vammaisten ihmisten pääsy oikeuksiinsa kriisitilanteissa

Muu tapahtuma

Aloituspäivä ja aika 12.12.2022 - 09:00
Päättymispäivä ja aika 12.12.2022 - 12:30
Paikka Pikkuparlamentin auditorio (Arkadiankatu 3, Helsinki)

Kalle Könkkölä -symposium on säännöllisin väliajoin järjestettävä vammaisten oikeuksia koskeva tilaisuus. Tilaisuus järjestetään muistona Kalle Könkkölän elämäntyölle vammaisten ihmisten oikeuksien puolustajana. Symposium tarjoaa areenan keskusteluille ja tiedonvaihdolle liittyen vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumisen nykytilaan.

Symposiumissa tarkastellaan, kuinka vammaisten ihmiset pääsevät oikeuksiinsa erityisesti yhteiskunnallisissa kriisi- ja poikkeustilanteissa. Erilaiset kriisit kerta toisensa jälkeen ovat ravistelleet Suomea ja maailmaa viime vuosina, eikä vähiten vammaisten ihmisten oikeuksia. Tulevaa talvea uhkaa erityisesti energiakriisi, jonka myötä esimerkiksi sähkönjakelun keskeytykset voivat olla kohtalokkaita hengityslaitepotilaille.

Miten kriiseihin varautumisessa ja niiden ratkaisuissa huomioidaan vammaisten ihmisten pääsy oikeuksiinsa? Kuinka tulevaisuudessa voimme turvata vammaisten ihmisten oikeudet myös poikkeustilanteessa?

Keskusteluissa mukana muun muassa Itä-Suomen yliopiston professori Kaijus Ervasti ja YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien eritysraportoija Gerard Quinn.

Tilaisuudessa on paikan päällä suomalainen viittomakielen ja kirjoitustulkkaus. Symposium päättyy yhteiseen lounaaseen, jossa mahdollisuus jatkaa keskustelua.

Päivämäärä ja aika: ma 12.12.2022 klo 9.00–12.30 (aamiainen kello 8.30, lounas kello 12.30)

Paikka: Pikkuparlamentin auditorio (Arkadiankatu 3, Helsinki). Pikkuparlamentti on esteetön. Lisäksi tilaisuus striimataan eduskunnan verkkosivuilla.

Tilaisuuden järjestävät Ihmisoikeuskeskus, eduskunnan oikeusasiamies ja Ihmisoikeusvaltuuskunnan vammaisten ihmisoikeuskomitea. Edellinen symposium järjestettiin 2019. Voit jo ilmoittautua tilaisuuteen tämän linkin kautta: https://link.webropol.com/s/kk-symposium

Lämpimästi tervetuloa mukaan! Ennakkokutsua saa myös jakaa eteenpäin omassa organisaatiossa ja verkostoissa.

FÖRHANDSINBJUDAN 12.12.2022 kl. 9.00–12.30, Lilla parlamentets auditorium

Kalle Könkkölä-symposiet: Tillgången till rättigheter för personer med funktionsnedsättning när krissituationer uppstår

Kalle Könkkölä-symposiet är ett symposium som behandlar rättigheter för personer med funktionsnedsättning och som ordnas med jämna mellanrum. Evenemanget ordnas till minne av Kalle Könkköläs livsgärning inom rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Symposiet utgör en arena för diskussioner och informationsutbyte om hur rättigheterna för personer med funktionsnedsättning tillgodoses i nuläget.

Under symposiet granskas hur personer med funktionsnedsättning får ta del av sina rättigheter, framför allt i samband med samhälleliga kriser och exceptionella situationer. Under de senaste åren har olika kriser gång på gång skakat om Finland och världen, inte minst när det gäller rättigheterna för personer med funktionsnedsättning. Under den kommande vintern hotar framför allt en energikris, och till exempel avbrott i eldistributionen kan vara ödesdigra för patienter med andningsapparat.

Hur beaktas tillgången till rättigheter för personer med funktionsnedsättning inom krisberedskapen och i samband med krislösningarna? Hur kan vi trygga rättigheterna för personer med funktionsnedsättning även i framtida undantagssituationer?

I diskussionerna deltar bland annat Östra Finlands universitets professor Kaijus Ervasti och FN:s särskilda rapportör för rättigheter för personer med funktionsnedsättning Gerard Quinn.

Finsk teckenspråkstolkning och skrivtolkning ordnas på plats. Symposiet avslutas med en gemensam lunch, där det är möjligt att fortsätta diskussionen.

Datum och tid: må 12.12.2022 klo 9.00–12.30 (frukost 8.30, lunch 12.30)

Plats: Lilla parlamentets auditorium (Arkadiagatan 3, Helsingfors). Lilla parlamentet är tillgängligt för alla. Utöver detta streamas evenemanget på riksdagens webbplats.

Evenemanget ordnas av Människorättscentret, riksdagens justitieombudsman och Människorättskommittén för personer med funktionsnedsättning. Föregående symposium ordnades 2019. Du kan redan nu anmäla dig till evenemanget via denna länk: https://link.webropol.com/s/kk-symposium

Varmt välkomna! Vidarebefordra gärna förhandsinbjudan inom den egna organisationen och de egna nätverken.